Navigointivalikko

Alueellista tietoa

  

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Kourajokeen päätyi huomattava bakteeri- ja ravinnemäärä lannan peltolevityksen seurauksena Huittisissa (Satakunta)

Varsinais-Suomen ELY-keskus sai keskiviikkona 5.8.2020 ilmoituksen kalakuolemista Kourajoella Etelä-Satakunnan ympäristötoimistosta. Saman tien otettujen vesinäytteiden perusteella todettiin, että koliformisten bakteereiden määrä oli erittäin korkea, joten epäily kohdistui lantavuotoon. Päästön syy selvisi hyvin nopeasti ja näytteillä pystyttiin kohdentamaan myös päästön mahdollinen sijainti.

Kourajoen läheisille pelloille levitettiin viikon 31 alussa sianlantaa lannoitetarkoituksessa. Levityksen jälkeen sattui kohdalle rankkasade, jonka seurauksena lantaa päätyi ojien kautta Kourajokeen. Kyseessä oli lannanlevitystilanne, joita tehdään myös kesäaikaan. Tämä on sallittua, mutta lantaa ei saisi päätyä vesistöihin.

Ympäristötoimisto kehottaa välttämään vedenkäyttöä jokiosuudella

Etelä-Satakunnan ympäristötoimisto terveydensuojeluviranomaisena jatkaa Kourajoen käyttörajoitusta Kourajoessa Riuttamaantien sillan ja Loimijoen välisellä jokiosuudella. Osuudella kehotetaan välttämään vedenkäyttöä talous- ja kasteluvetenä sekä uimista joessa. Riuttamaantien yläpuolisella Kourajoen osuudella käyttörajoitukset eivät enää ole voimassa.

Tutkimuksia jatketaan

Vedenlaadun seurantaa jatkettiin ja seuraavat näytteet otettiin torstaina 6.8. Uusien näytteiden perusteella koliformisten bakteerien määrät ovat lähteneet laskuun, mutta ovat edelleen pahimmillaan lähes 40 kertaiset normaaliin verrattuna. Vedenlaadun seurantaa jatketaan edelleen.

Lisätietoja:

Vesistöasiantuntija Maria Timonen
Varsinais-Suomen ELY-keskus
p. 0295 022 951
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Käyttörajoitukset:

Ympäristöpäällikkö Jukka Reko
Etelä-Satakunnan ympäristötoimisto
p.044 3302 492
etunimi.sukunimi@sakyla.fi