Navigointivalikko

Alueellista tietoa

  

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Kainuun ELY-keskuksen rahoituskatsaus tammikuu - huhtikuu 2020 (Kainuu)

ELY-keskus myönsi rahoitusta Kainuuseen 9,8 miljoonaa euroa 

ELY-keskus hyväksyi tammi-huhtikuussa 2020 rahoitusta 52 eri hankkeelle. Myönnetyn rahoituksen kokonaissumma on yhteensä 9 786 523 euroa.

Suurin tuki myönnettiin yrityksen kehittämisavustuksena (5 886 560 euroa) Kuhmo Oy:lle hankkeeseen, jossa kehitetään sahaprosessin digitalisaatiota ja new edge teknologian hyödyntämistä tuotannossa. Euroopan sosiaalirahaston tukea (818 630 euroa) myönnettiin Kainuun sote -kuntayhtymän, Työterveyslaitoksen, Lapin yliopiston sekä Kajaanin ammattikorkeakoulun yhteiselle Tiedosta - työhyvinvointia ja tuottavuutta -hankkeelle. Ympäristöministeriön hallinnonalan EAKR-hankkeista rahoitusta on saanut myös Oulun yliopiston, Kajaanin yliopistokeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhteinen Kainuun ja Koillismaan kunnat hiilineutraaleiksi - KAHINA -hanke (201 930 eur).

Maaseuturahastosta tukea sai Hyrynsalmen kunnan yritysryhmähanke (195 000 euroa) Ukkohalla Resort - kansainvälistä kasvua yritysten yhteistyöllä -hankkeeseen. Maatalouden investointituista suurin myönnettiin yksityishenkilölle tuotantovaraston rakentamiseen (63 882 euroa).

RekryKainuuLive -hanke: osaavaa työvoimaa Kainuuseen

Kasvavat ja kehittyvät yritykset vetävät puoleensa osaavaa työvoimaa. Työllisyydenhoito alueen mainetyön kannalta on myös merkittävä vetovoimatekijä. Näihin haasteisiin sekä kainuulaisten yritysten ja työnantajien rekrytointiosaamisen kehittämiseen sekä työvoiman saatavuuden parantamiseen on käynnistynyt RekryKainuuLive -hanke. Hankkeessa saatetaan työnantajat ja työnhakijat yhteen hyödyntämällä nykyaikaisia rekrytointitapoja kuten vuorovaikutteisia verkkolähetyksiä. Lisäksi tavoitteena on myös edistää heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä.

RekryKainuuLive -hanke käynnistyi keväällä 2020 kun hankkeen vetäjät, projektipäällikkö Kristi Loukusa ja mediatuotannoista vastaava Jani Hyvönen, aloittivat projektissa. Hankkeelle on myönnetty Euroopan sosiaalirahaston tukea (390 640 euroa) syksyllä 2019.