Navigointivalikko

Alueellista tietoa

  

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

INSPECT keskittyy luonnon monimuotoisuuden auttamiseen (Pohjalaismaakunnat)

Yksi luonnon monimuotoisuuden suurimmista uhkista ovat vieraslajit. Niiden torjumiseksi Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan sekä Ruotsin Västerbottenin alue tekevät yhteistyötä INSPECT-nimisessä Interreg Botnia-Atlantic -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on antaa alueella luontaisesti kasvaville lajeille tilaa selviytyä ja kukoistaa torjumalla kurtturuusua ja jättipalsamia. Hankkeessa arvioidaan samalla, miten tehokkaimmin organisoidaan työvoimaa torjuntatöihin ja mitkä torjuntamenetelmät toimivat parhaiten. INSPECT-hanke jatkuu kevääseen 2022 asti. Tuohon mennessä laaditaan toimintasuunnitelmat jättipalsamin ja kurtturuusun torjuntaan hankealueella.

Hankkeeseen osallistuvat Suomesta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Metsähallitus, Vaasan kaupunki sekä Pro Agria Etelä-Pohjanmaa. Ruotsissa hanketoimijat ovat Västerbotten lääninhallitus ja Uumajan kunta.

Vuodesta 2017 jättipalsamin kasvattaminen on ollut kielletty koko EU-alueella, koska lajilla on suuret sekä taloudelliset että ekologiset vaikutukset. Kasvi tuottaa esimerkiksi paljon mettä ja houkuttelee siten pölyttäjiä. Tämä puolestaan johtaa siihen, että samalla alueella kasvavat marjat ja hedelmät jäävät pölyttämättä.

Suomessa kurtturuusun kasvattaminen on kielletty. Kurtturuusu muodostaa rannoilla läpitunkemattomia tiheikköjä. Etelä-Suomessa kurtturuusu on jo valloittanut monet rannat ja saaret ja syrjäyttäneet alkuperäisen kasvillisuuden.

Kuluvana kesänä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus torjuu jättipalsamia Kyrönjoen rannoilta mm. talkoita järjestämällä. Vaasan kaupunki kokeilee erilaisia toimintatapoja ja -menetelmiä jättipalsamin torjumiseksi omistamillaan alueilla. Työssä testataan mm. höyrytyskonetta ja seurojen talkootoimintaa tuetaan. Pro Agria Etelä-Pohjanmaa ahkeroi yhteistoiminnassa paikallisten asukkaiden kanssa Kurikan ja Kauhajoen alueella innostamalla maanomistajia omaan toimintaan. Torjunnassa testataan myös vuohien tehokkuutta jättipalsamin torjujina jyrkillä jokirannoilla. Kurtturuusun torjuntakokeilut ovat Suomessa erityisesti Metsähallituksen vastuulla, joka kokeilee eri menetelmien toimivuutta Valassaarten alueella.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen luonnonsuojeluyksikön päällikkö Leena Rinkineva-Kantola on iloinen hankkeesta: "Tämä on upea mahdollisuus panostaa vieraskasvilajien torjuntaan ja sitä kautta luonnon monimuotoisuuden lisäämiseen'.

Lisätietoja

  • www.ely-keskus.fi/INSPECT
  • Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus:
    Hankekoordinaattori Claes Björkholm, puh. +358 (0)50 396 2762, claes.bjorkholm@ely-keskus.fi