Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Helmi-elinympäristöohjelmassa selvitetään arvokkaiden lintuvesikohteiden linnuston tilaa maastossa tehtävin kartoituksin (Pohjalaismaakunnat)

Ympäristöministeriön käynnistämä Helmi-elinympäristöohjelma vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja turvaa luonnon tarjoamia elintärkeitä ekosysteemipalveluja. Helmi-ohjelmassa tartutaan Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen. Helmi-ohjelmassa suojellaan ja ennallistetaan soita, kunnostetaan lintuvesiä, hoidetaan perinnebiotooppeja sekä tehdään toimenpiteitä ranta- ja vesiluonnon tilan parantamiseksi. Helmi-elinympäristöohjelman kohteet sisältyvät suurimmaksi osaksi Natura 2000 -verkostoon.

Lintuvesien kunnostaminen on välttämätöntä useiden uhanalaisten ranta- ja vesilintujemme suojelemiseksi. Puolet Suomen kosteikkojen vesilinnuista on uhanalaisia. Merkittävin syy tähän on kosteikkojen rehevöityminen ja umpeenkasvu. Helmi-ohjelman toimenpiteiden avulla halutaan pysäyttää kosteikoista riippuvaisten lintulajien kantojen epäsuotuisa kehitys. Ensisijaisesti monimuotoisuuden turvaamiseen ja lisäämiseen tähtäävät toimet voivat myös parantaa lintuvesien vedenlaatua sekä toisinaan avata umpeenkasvun myötä sulkeutuneita näkymiä vesialueille.

"Lintuvesien tilan parantamisen pohjana on huolellinen, kohdekohtainen suunnittelu, jossa otetaan eri näkökulmia huomioon. Tähän liittyy olennaisena osana kohteiden linnuston nykytilan kartoittaminen", kertoo Olli Autio, joka toimii Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) alueellisena lintuvesikoordinaattorina. "Ajantasainen tieto kohteen linnustosta toimii pohjana kunnostustoimien suunnittelulle, jolloin tarvittavat toimenpiteet pystytään määrittelemään siten, että ne mahdollisimman hyvin edistävät kohteen linnuston tilan parantamista", jatkaa Autio. Kohteiden hoito- ja kunnostustoimet tullaan suunnittelemaan tiiviissä yhteistyössä maa- ja vesialueiden omistajien ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa.

Lintuvesikohteen hoitoa niittämällä. Skötsel av fågelvatten med hjälp av slåtter. Jokisuunlahti, Evijärvi. Kuva/bild: Olli Autio 2018Lintuvesikohteen hoitoa niittämällä. Jokisuunlahti, Evijärvi. Kuva: Olli Autio 2018

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen sekä Metsähallituksen luontopalveluiden toimeksiannosta kartoitetaan tänä vuonna huhtikuun ja marraskuun välisenä ajanjaksona 17 lintuvesikohteen linnuston nykytila. Kartoitukset sisältävät kohteesta riippuen muuttoaikana lepäilevien lintujen, pesimälinnuston sekä poikueiden havainnointia. Helmi-ohjelman lisäksi ELY-keskuksen toimeksiannosta kartoitetaan Kristiinankaupungin saariston Natura 2000 -alueen 80-100 saaren ja luodon pesimälinnustoa toukokuun lopulla ja kesäkuun alkupuolella. Kartoitustietoa käytetään alueen hoidon ja käytön suunnittelun pohjana ja samalla päivitetään alueen linnustotietoja. Edellisen kerran vastaava kartoitus on tehty vuonna 1995.

Linnuston kartoitukset tehdään kohteesta riippuen maa- tai vesialueelta käsin pääsääntöisesti kello 4-10 välillä. Kartoitukset toteutetaan siten, ettei niistä aiheudu paikallisille asukkaille ja linnustolle häiriötä. Kohteet, joiden linnustoa selvitetään vuonna 2020 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueella sekä kohteen vastuutaho:

 • Maa-Kannuskarin lahti ja Viirretjoen suisto, Kokkola, ELY-keskus
 • Marinkaisten rantaniitty, Kokkola, ELY-keskus
 • Rummelören-Harrbådan, Kokkola, ELY-keskus
 • Kokkolan saaristo, Kokkola, Pohjanmaan-Kainuun luontopalvelut
 • Laajalahti, Kokkola, Metsähallitus, Pohjanmaan-Kainuun luontopalvelut
 • Viitajärvi, Toholampi, Pohjanmaan-Kainuun luontopalvelut
 • Hällörsfjärden, Kruunupyy, ELY-keskus
 • Sandören, Uusikaarlepyy, ELY-keskus
 • Kalijärv, Pedersören kunta, Metsähallitus, Rannikon luontopalvelut
 • Rudskärsfjärden-Finnvikarna, Mustasaari, Metsähallitus, Rannikon luontopalvelut
 • Petolahdenjokisuisto, Maalahti, ELY-keskus
 • Halsön, Korsnäs, Metsähallitus, Rannikon luontopalvelut
 • Pjelaxfjärden, Närpiö, ELY-keskus
 • Lappfjärdsfjärden, Kristiinankaupunki, ELY-keskus
 • Härkmerifjärden, Kristiinankaupunki, ELY-keskus
 • Kristiinankaupungin saaristo, Kristiinankaupunki ja Kaskinen, ELY-keskus
 • Ylimysjärvi, Kauhajoki, Metsähallitus, Rannikon luontopalvelut
 • Kuivasjärvi, Alavus, Metsähallitus, Rannikon luontopalvelut

Lisätietoja:

 • Olli Autio, puh. 0295 027775 (lintuvesikohteet), etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
 • Ann-Sofie Åstrand (Kristiinankaupungin saaristo), puh. 0295 027972, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
 • Hannu Tikkanen, 0400-162072, etunimi.sukunimi@metsa.fi, Metsähallitus, Pohjanmaan-Kainuun luontopalvelut
 • Antti Below, 020 6394325, etunimi.sukunimi@metsa.fi, Metsähallitus, Rannikon luontopalvelut

Logot: ELY-keskus, Metsähallitus/Forststyrelsen, HELMI