Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Tervolan taajaman tietyöt keskeytyvät talvikaudeksi (Lappi)

Tervolan taajamassa maantiellä 19571 toukokuussa alkaneet tietyöt keskeytyvät talvikauden ajaksi.

Kesän ja syksyn 2019 aikana on uusittu Keskustiellä tietoliikenneyhteyksiä, kunnallistekniikkaa sekä kevyen liikenteen väylien rakennekerroksia. Lisäksi Keskustien ja Siltatien liittymään on rakennettu kiertoliittymä ja parannettu Jurvanojan vesistösillan pintarakenteita. Kiertoliittymä ja osa kevyen liikenteen väylistä on saatu myös päällystettyä ja taajaman valaistus on uusittu sekä osittain on saatu myös reunakivet asennettua. 

Tietyömaan kohta jää talven ajaksi osittain sorapinnalle, mikä voi aiheuttaa tien reikiintymistä varsinkin keväällä. Työmaan kohdalle asennetaan vielä aurausviitat ja sen jälkeen työmaan kohta jää talvikauden ajaksi hoitourakoitsijan kunnossapidettäväksi. Rakenteilla olevilla osuuksilla voi talvihoidon taso poiketa normaalista.

Työt valmistuvat syksyn 2020 aikana

Rakennustyöt jatkuvat, kun tierakenteet ovat sulaneet. Silloin asennetaan loput kiveykset ja liikennemerkit, tehdään vihertyöt sekä loput päällysteet ja tiemerkinnät. Rakennustyöt valmistuvat kokonaisuudessaan syksyllä 2020. Tervolan taajaman parantaminen sujuvoittaa liikennettä, parantaa liikenneturvallisuutta sekä liikenneympäristön viihtyvyyttä ja esteettömyyttä.

Hankkeen urakkahinta on 2,5 M€. Hankkeelle on myönnetty EAKR-rahoitusta. Kustannuksiin osallistuu Lapin ELY-keskuksen lisäksi myös Tervolan kunta.

LISÄTIETOJA projektipäällikkö Tomi Tiuraniemi, puh. 0295 037 262


Alueellista tietoa