Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Sidosryhmien tyytyväisyys kasvanut ELY-keskuksen toimintaan (Keski-Suomi)

Joka toinen vuosi toteutettava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sidosryhmäkysely osoittaa, että Keski-Suomen ELY-keskus on onnistunut nostamaan kokonaistyytyväisyyttään merkittävästi vuoden 2017 kyselystä. 

Sidosryhmäkyselyyn osallistui keskeisiä yhteistyökumppaneita, kuten muita viranomaisia, oppilaitoksia, ohjaavia ministeriöitä, järjestöjä ja kolmannen sektorin toimijoita. Kysely lähetettiin 236:lle toimijalle, joista 24,6 % vastasi. Keski-Suomen ELY-keskuksen kokonaistyytyväisyydeksi muodostui 4,07 asteikolla 1-5. Vuonna 2017 vastaava luku oli 3,53.  

ELY-keskus koetaan sidosryhmien keskuudessa erittäin tärkeäksi yhteistyökumppaniksi, jonka parhaimpina valtteina ovat asiantuntemus ja yhteistyötaito. Parannettavaa löytyy etenkin joustavuudessa ja nopeudessa, mutta niissäkin osa-alueissa tulokset ovat varsin kelvollisia julkisen hallinnon yleisiin mielikuviin verrattuna.

– Kyselyyn vastanneiden määrä olisi saanut olla korkeampikin, mutta tulos on silti suuntaa antava ja kertoo siitä, että teemme kumppaneiden mielestä laadukasta työtä Keski-Suomen parhaaksi niin elinkeinojen, liikenteen kuin ympäristöasioidenkin saralla. Olemme lisäksi ilmeisen haluttu kumppani, Keski-Suomen ELY-keskuksen ylijohtaja Pasi Patrikainen iloitsee.

Verkostoyhteistyö on Keski-Suomen ELY-keskukselle aivan ensiarvoisen tärkeää tulosten aikaansaamiseksi. Siksi sidosryhmäkyselyt ja niistä tehtävät analyysit otetaan tarkasti huomioon niin ELY-keskuksen strategisessa suunnittelussa kuin arjen työssäkin.

ELY-keskusten keskeisiä tehtäviä ovat muun muassa yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut, maaseutuasiat, maanteiden kunnossapito, tiehankkeet, työllisyysasiat, ympäristönsuojelu, alueiden käytön ja rakentamisen ohjaus, vesivarojen käyttö ja huolto sekä EU:n rakennerahastohankkeet.

Lisätietoja:

Ylijohtaja
Pasi Patrikainen
p. 0295 024 860

Asiakkuuspäällikkö
Santtu Lytsy
p. 0295 020 140

Keski-Suomen ELY-keskus
 


Alueellista tietoa