Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Kuuleminen Kokkolan pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutoksista alkaa (Keski-Pohjanmaa)

Kokkolan pohjavesialueet sijaitsevat pääosin kahdella harjujaksolla. Pohjavesialueita on ollut Kokkolan alueella ennen luokitustarkistusta 16, joista 14 tärkeitä (I luokka) ja kaksi vedenhankintaan soveltuvia (II luokka). Kuntarajoja ylittäviä pohjavesialueita on ollut kolme. Edellisten lisäksi uusia pohjavesialueita ehdotetaan luokiteltavaksi kaksi. Useille pohjavesialueille esitetään tehtäväksi rajausten tarkistuksia.

Kokkolan pohjavesialueilla on 16 käytössä olevaa yhdyskuntien pohjavedenottamoa, joista otetaan pohjavettä yhteensä noin 8800 m3/vrk Kokkolan ja lähikuntien tarpeisiin.

Kokkolan pohjavesialueiden luokitusmuutoksia koskevat aineistot ovat nähtävillä 28.6.-30.8.2019:

  • Kokkolan kaupungin asiointi- ja neuvontapisteessä Virkakuja 5, D-siiven sisäänkäynti, arkisin klo 8-16
  • Kälviän aluetoimistossa Kälviäntie 24, 68300 Kälviä arkisin klo 9-15 (kiinni 1.7.-4.8.)
  • Lohtajan kirjastossa, Metsäpellontie 2, 68230 Lohtaja ma 10-19, ti 10-16, ke 12-19, to 12-19, pe 10-16, arkipyhien aatto 10-16 (kiinni 10.7.-7.8.)
  • Ullavan aluetoimistossa Ullavantie 672, 68370 Ullava arkisin klo 9-15 (kiinni 27.6.-28.7.)

Lausuntoja pyydetään pääsijaintikunnan (Kokkola) lisäksi myös Kalajoelta, Kannuksesta ja Kruunupyystä sekä niiltä vesilaitoksilta, jotka ottavat vettä kuulemisessa mukana olevilta pohjavesialueilta. Rajausmuutosehdotuksista tiedotetaan myös kirjeillä niitä maanomistajia, joiden kiinteistöille pohjavesialueiden ehdotetaan laajentuvan. Kaikilla kuntalaisilla on mahdollisuus esittää pohjavesialueiden luokitusten ja rajausten kannalta olennaista tietoa.

Pohjavesialueet rajataan ja luokitellaan parhaan saatavilla olevan pohjavesigeologisen tiedon perusteella. Siten ELY-keskus voi myöhemminkin tarkistaa pohjavesialueiden rajauksia ja luokituksia uuteen tietoon perustuen.

Lakia vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä uudistettiin vuonna 2015. Uuden lainsäädännön myötä kaikkia pohjavesialueita tarkastellaan niiden suojelutarpeen ja vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden kannalta. Samalla tarkastellaan pohjavesialueilla esiintyviä pohjavesistä riippuvaisia ekosysteemejä. Lain mukaan ELY-keskus luokittelee pohjavesialueet seuraavasti: 

  • 1-luokkaan vedenhankintaa varten tärkeän pohjavesialueen, jonka vettä käytetään tai jota on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan taikka talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 kuutiometriä vuorokaudessa tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin;
  • 2-luokkaan muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön;
  • E-luokkaan pohjavesialueen, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.

Lisätiedot:


Alueellista tietoa