Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Tiemerkintätyöt ovat alkaneet Itä-Suomessa (Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Etelä-Savo)

Tiemerkintätyöt ovat alkaneet Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon alueilla. Keskiviivastojen osalta tiemerkintöjen ylläpitotyöt aloitettiin toukokuun puolivälissä. Tiemerkintöjen ylläpitoon ja uusiin tiemerkintöihin käytetään tänä vuonna Itä-Suomessa noin 3 milj. euroa.

Tiemerkintätöiden aikataulu

Vilkkaamman päätieverkon osalta massamerkintätyöt on jo aloitettu keskiviivaston osalta ja niiden tulee olla valmiit 15.8. mennessä. Reunaviivaston osalta työt valmistuvat elokuun loppuun mennessä.

Vähäliikenteisimmän alemman tieverkon maalimerkinnät on aloitettu ja ne tulee kunnostaa syyskuun loppuun mennessä.

Tänä kesänä päällystettävien teiden osalta tiemerkintätyöt käynnistyvät kesäkuun alkupuolella. Uudelleenpäällystekohteilla tiemerkinnät tehdään 2-3 viikon kuluessa päällysteen valmistumisesta.

Pienmerkintätöiden osalta ylläpitotyöt aloitetaan kahden merkintäyksikön voimin kesäkuun alkupuolella. Pienmerkinnöistä suojatiet ja pyöräteiden jatkeet tulee olla kunnostettuina heinäkuun loppuun mennessä, eli ennen koulujen alkamista. Muut pienmerkinnät kuten ryhmitysnuolet, sulkualueet ja nopeusrajoitusmerkit tulee olla kunnostettuina elokuun loppuun mennessä.

Myös tieverkolle toteutettavat täristävien merkintöjen jyrsinnät tehdään tiemerkintätöiden yhteydessä.

Vaahto tiellä varoittaa tuoreesta tiemerkinnästä

Tiemerkintätyöstä voi hetkellisesti aiheutua häiriötä liikenteelle. Pituussuuntaisten tiemerkintöjen kunnostaminen tehdään liikkuvilla koneilla ja pienmerkintätyöt tehdään lähes aina käsityönä.

Tiemerkintätyöstä varoitetaan tiemerkintäkoneisiin kiinnitetyillä liikennemerkeillä ja varoitusvaloilla. Alemmalle tieverkolla maalilla tehtävistä tiemerkinnöistä varoitetaan lisäksi vaahtohattaroilla. Vaahto kertoo, että tiemerkintä on vielä märkää, eikä sen päälle kannata ajaa. Märän maaliviivan ylittäminen sotkee tien viivaston sekä ajoneuvon.

Päätieverkolla tiemerkinnät ylläpidetään massalla ja uusi merkintä on yliajettavissa muutaman minuutin kuluttua. Autoilijoiden tulee välttää ohittamasta tiemerkintäautoa liian läheltä, koska merkintä on vielä märkää. Mahdollinen ohittaminen tulee aloittaa hyvissä ajoin ennen tiemerkintäauton kohtaamista tai sitten voi jäädä odottamaan tiemerkintäauton antamaa ohitusmahdollisuutta.

Uudelleenpäällystyskohteella nopeusrajoitus on enintään 80 km/h ja kaksiajorataisella osuudella 100 km/h, kunnes tiemerkinnät on tehty.

Tiemerkintätöiden palveluntuottajana toimii Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueella Cleanosol Oy.

Liitteet

Lisätietoja

Pohjois-Savon ELY-keskus
liikennejärjestelmäasiantuntija Maarit Kauppinen puh. 0295 026 726,
maarit.kauppinen(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa