Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Kalastusrajoituksia laajennetaan Puruvedellä saimaannorpan suojelemiseksi (Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo)

Puruvedelle syntyi ensimmäinen kuutti keväällä 2018 ja nyt alueelle on syntynyt kaksi kuuttia. Toinen Puruveden kuuteista syntyi kalastusrajoitusalueen ulkopuolelle. Alueen osakaskunnat ja metsähallitus tekivät erittäin nopealla aikataululla kalastusrajoituspäätöksiä, joilla turvataan kuuttien elossa säilymistä. Puruvedelle tuli kalastusrajoitusaluetta lisää 3 205 hehtaaria. Kalastusrajoitukset ovat voimassa 31.12.2020 saakka. Osakaskuntien sopimusalueista maksetaan korvausta vuosittain 1,7 euroa hehtaarilta. Joroisten Haapaselälle syntyi kuutti pitkän tauon jälkeen, siellä kalastusrajoitusten asettaminen ratkeaa osakaskuntien kokouksissa lähiviikkojen aikana.

Kalastusrajoitukset perustuvat Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja osakaskuntien välisiin sopimuksiin sekä valtioneuvoston asetukseen niillä alueilla, joilla ei ole sopimusta. Puruvesi ja Joroisten Haapaselkä eivät ole valtioneuvoston asetusaluetta, joten siellä suojelutavoitteeseen pyritään osakaskuntien vapaaehtoisilla sopimuksilla ja valtion vesialueilla metsähallituksen päätöksillä. Sopimusalueen kattavuus edistää vapaaehtoisuuteen perustuvaa kalastuksen ja suojelun yhteensovittamista tulevaisuudessa. Tieto kuuttien syntymästä saatiin vasta huhtikuun loppupuolella. Kalastusrajoituksen asettaminen ja sopimuksen tekeminen edellyttivät osakaskuntien ylimääräisen kokouksen päätöstä. Etelä-Savon kalatalouskeskuksen avustuksella kolmen keskeisimmän osakaskunnan osalta saatiin ylimääräiset kokoukset nopeasti koolle ja tarvittavat päätökset aikaiseksi.

Metsähallitus asettaa kalastusrajoituksia kuutin pesäpaikan ympärille

Yleisvesillä ja valtion omistamilla vesialueilla kalastusrajoituksista päätöksen tekee Metsähallitus. Metsähallitus asettaa saimaannorpan suojelemiseksi uusia kalastusrajoituksia Puruvedelle kuutin pesäpaikan ympärille noin 5 km:n etäisyydelle. Metsähallituksen alueilla kalastusrajoitukset astuvat voimaan 20.5.2019, jolloin sekä kaupallisen kalastuksen että vapaa-ajankalastuksen lupaehdot muuttuvat kattamaan uudet rajoitukset. Lisätietoja kalastusmääräyksistä: www.eraluvat.fi

 - Kalastusrajoitukset lisäävät erityisesti kaupallisen kalastuksen kustannuksia ja vähentävät saalista. Metsähallitus noudattaa Puruvedellä saimaannorppa ja kalastus -seurantaryhmän suosituksia eli kalastusrajoituksia laajennetaan uusille lisääntymisalueille pesäpaikan ympärille ottaen huomioon myös osakaskuntien sopimusalueet, kertoo eräsuunnittelija Eero Hartikainen Metsähallituksesta.

Liitteet

Lisätietoja

Metsähallituksen kalastusrajoitukset, lupamyynti ja lupaehdot:
Eräsuunnittelija Eero Hartikainen, 040 821 9679 tai eero.hartikainen(at)metsa.fi

Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja osakaskuntien sopimukset:
Kalatalousasiantuntija Seppo Reponen, p. 0295 024 078 tai seppo.reponen(at)ely-keskus.fi
Kalastusbiologi Teemu Hentinen, p. 0295 024 037 tai teemu.hentinen(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa