Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Päästötavoitteet katalysaattorina ELY-keskuksen ja kuntien yhteisessä väyläsuunnittelussa (Keski-Suomi)

Keski-Suomen ELY-keskus, Jyväskylän kaupunki sekä Muuramen ja Laukaan kunnat ovat yhteistyössä ryhtyneet edistämään useita kävelyn ja pyöräilyn väylätarpeita. Tämän vuoden aikana käynnistetään tiesuunnitelmat kuudesta hankkeesta. Kaikki suunnitelmat tarkennetaan samalla rakennussuunnitelmiksi.

Kohteiksi on valittu Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen alueilla erityisesti taajamia ja kuntia yhdistävän laajan kävelyn ja pyöräilyn verkon katkoskohtia sekä muutamia verkon reuna-alueiden yhteyspuutteita.

Suunnittelu käynnistetään Muuramen ja Jyväskylän yhdistävällä Kinkovuorentiellä. Lisäksi työn alle otetaan Vesangantie, Ruokkeentien länsipää ja Tikkakosken Autiokankaantie. Laukaassa aletaan suunnitella Kantolantien osuutta Laukkavirrantien liittymästä Vihtavuorentielle, seututien 637 puuttuvaa osuutta Tiituspohjan ja Leppäveden välillä sekä Peurunka-Kuusa -väliä.

Taustalla tiukat päästötavoitteet

Liikenteelle asetetut korkeat päästövähennystavoitteet ovat viime vuosina ohjanneet edistettävien hankkeiden kriteerejä liikenneturvallisuudesta enemmän sellaisiin kohteisiin, joiden arvioidaan vaikuttavan ihmisten liikkumistapoihin. Tavoite on, että yhä useampi muuttaa liikkumistaan yksityisautoilusta kohti kävelyä tai pyöräilyä.

– Rahoitusta nyt suunniteltavien väylien rakentamiseen ei toistaiseksi ole. Valmiit suunnitelmat ja riittävän tarkka kustannusarvio mahdollistavat kuitenkin nopean etenemisen rahoituksen järjestyessä. ELY-keskus laatii kävelyn ja pyöräilyn väylien suunnitelmia parhaillaan yhdessä myös usean muun Keski-Suomen kunnan kanssa, liikennejärjestelmäasiantuntija Soili Katko kertoo. 

Varmistunut rakennettava hanke on Puuppolantien kevyen liikenteen väylä, joka toteutuu lisärahoituksella ensi vuonna. Lisäksi Kirri-Tikkakoski -hankkeessa toteutetaan yli 25 kilometrin pituiset uudet kävelyn ja pyöräilyn yhteydet.

Pyöräilijä huomioidaan päällystystöissä ja uusissa sovelluksissa

Maanteiden päällystystöiden yhteydessä pyöräilijöiden tarpeet huomioidaan talouden reunaehtojen mukaisesti.

– Maanteillä, joiden varressa ei ole kevyen liikenteen väylää, pyöräilijät huomioidaan päällystettävän osuuden leveyden valinnalla. Jos piennar on leveä ja hyväkuntoinen, sitä ei päällystetä uusiopintausmenetelmää käytettäessä reunaan asti vaan käsittelyleveys kohdennetaan reunaviivan läheisyyteen. Pyritään siis välttämään tilannetta, jossa keskellä ajokelpoista piennarta on päällystesauma, jossa saattaisi olla reunaporrasta, ylläpitovastaava Eino-Matti Hakala valaisee.

Kevyen liikenteen väyliä päällystetään uudelleen, jos niille myönnetään erillistä rahoitusta tai se on teknistaloudellisesti järkevää, jos vieressä kulkeva maantie päällystetään.

Väyläviraston päällysteiden kuntokartta voi olla pyöräilijälle hyödyllinen reittivalintoja tehtäessä. Karttasovellus näyttää teiden päällysteiden kuntotilanteen viime talvelta. Väyläviraston sivuilta löytyy myös koko maan kattavat liikennemääräkartat. Tietoja yhdistelemällä voi löytyä hyviä ja vähäliikenteisempiä reittejä.

Päällysteiden kuntokartta: https://arcgis.com/apps/View/index.html?appid=165c12d904fa48189fd19ba963f46372

Liikennemääräkartat: https://vayla.fi/kartat/liikennemaarakartat#.XM_ki-SP59A

Lisätietoja:

Tiesuunnitelmien osalta:
Liikennejärjestelmäasiantuntija Soili Katko
p. 0295 024 010
Keski-Suomen ELY-keskus

Päällystystöiden osalta:
Ylläpitovastaava Eino-Matti Hakala
p. 0295 024 679
Keski-Suomen ELY-keskus


Alueellista tietoa