Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Kainuussa on työtä - löytyykö tekijöitä (Kainuu)

Kainuussa on enenevässä määrin tarvetta eri alojen työntekijöille. Työvoiman kysynnän odotetaan jatkuvan vilkkaana lähitulevaisuudessa, vaikka talouskasvun ennustetaan hidastuvan. Kainuun talouden positiivinen vire säilyy. Suurin osa kainuulaisista pk-yrittäjistä luottaa suhdanteiden pysyvän ennallaan ja liikevaihdon kasvavan edelleen.

Pitkään jatkunut hyvä talouskehitys on leikannut työttömyyttä, mutta tuonut sen kääntöpuolena tilalle osaavan työvoiman pulan. Rekrytointiongelmia kokeneiden yritysten osuus on Kainuussa koko maan korkein. Monissa ammattiryhmissä voi olla avoinna enemmän työpaikkoja kuin alalla työttömiä. Määrän lisäksi on kyse myös osaamisvajeesta, sillä uudet tehtävät tarvitsevat uudenlaista osaamista. Työntekijöitä tarvitaan sekä uusiin yrityksiin että jo olemassa olevien työpaikkojen täyttämiseen nykyisten työntekijöiden siirtyessä eläkkeelle.

Työllisyysaste on kasvussa Kainuussakin kuten koko maassa. Työikäisten rakenne painottuu kuitenkin lähellä eläkeikää oleviin ja heidän siirtyessään eläkkeelle työikäisten määrä laskee. Jotta työllisten määrä saataisiin pysymään nykyisellä tasolla, tulisi työllisyysasteen kasvaa noin viisi prosenttiyksikköä seuraavan viiden vuoden aika.

Kainuun oma työvoima ei enää kauan riitä vastaamaan yritysten kysyntään. Tarvitaan työperäistä maahanmuuttoa. Kun työvoimasta kilpaillaan koko maassa, työvoiman saanti muualta Suomesta tulee olemaan vaikeaa.

Kainuun katsauksen osalta lisätietoja antavat:

Johtava asiantuntija Anne Ristioja, p. 029 502 3582, anne.k.ristioja(at)ely-keskus.fi

Työvoima-asiantuntija Osmo Ohtonen, p. 029 502 3576, osmo.ohtonen(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa