Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Itäisen hankinta-alueen maanteiden hoidon alueurakoiden kilpailutukset ratkaistu (Keski-Suomi, Itä-Suomi)

Koko Suomen maantieverkon päivittäinen hoito on jaettu 79 urakkaan, joista kilpailutusvuorossa oli nyt yhteensä 17 urakkaa. Itäisellä hankinta-alueella (Keski-Suomen, Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat) alueurakoita on yhteensä 21, joista kilpailutettiin viisi urakkaa. Kilpailutuksessa olivat mukana Äänekosken, Mikkelin, Joensuun, Kiteen ja Iisalmen alueurakat. Kilpailutuksessa olleista urakoista Destia Oy voitti kolme urakkaa, YIT Suomi Oy yhden ja Savon Kuljetus Oy yhden urakan.

Mikkelin, Kiteen ja Iisalmen urakat voitti Destia Oy, Äänekosken urakan voitti YIT Suomi Oy ja Joensuun urakan voitti Savon Kuljetus Oy. Urakoitsija vaihtuu Äänekosken, Mikkelin ja Joensuun urakoissa, toteaa kunnossapitoyksikön päällikkö Vesa Partanen.

Keski- ja Itä-Suomen alueella kilpailutettujen urakoiden yhteisarvo oli noin 62 miljoonaa euroa. Viime  vuosina maanteiden hoidon hintataso on hieman noussut. Hyväksyttyjä tarjouksia saatiin keskimäärin 2,8 kpl:tta/urakka ja tarjoajien vähäinen määrä huolestuttaakin, kertoo Partanen. Maanteiden hoitourakoiden kesto on viisi vuotta ja ne alkavat ennen talvikautta, lokakuun alusta 2019, ja päättyvät syyskuun loppuun 2024. Nyt kilpailutetuissa urakoissa on hoidettavaa maantiestöä keskimäärin hieman alle 1000 kilometriä.

Alueurakoiden keskeisiä tehtäviä ovat talvikunnossapito, sorateiden hoito, viher- ja puhtaanapitotyöt, erilaisten varusteiden ja laitteiden kuten liikennemerkkien kunnossapito sekä pienet ja äkilliset liikenneturvallisuutta vaarantavat päällysteiden paikkaukset. Hoidon ja ylläpidon alueurakoissa tilaaja (ELY-keskus) määrittelee tiestöllä tarjottavan palvelutason. Urakoitsija puolestaan vastaa tilatun palvelutason tuottamisesta ja raportoinnista. Tilaaja seuraa urakoitsijan laatujärjestelmän toimivuutta ja varmistaa pistokokein tilatun laadun toteutumisen. Alueurakoiden toteutuksen aikaisesta valvonnasta vastaavat ELY-keskuksen Itäisen hankinta-alueen aluevastaavat, joita avustavat valvontakonsultit.

Uusi urakkamalli käyttöön

Kaikki nyt kilpailutetut alueurakat perustuvat uuteen "maanteiden hoitourakka" -malliin. Urakkamalli perustuu tavoitehintaan ja on aiempaa läpinäkyvämpi sekä yhteistyöhakuisempi. Myös riskienjakoa on parannettu koko urakointiketjussa. Urakkamalliin liitettiin nyt lupauspohjaisia elementtejä sekä urakoitsijoiden työnjohdon tentit ja testit.

Hoidon alueurakoissa tehtävillä töillä on suuri merkitys asiakkaille tarjottavaan palvelutasoon ja väylien kuntoon. Vaikka uudessa urakkamallissa tilaajana toimivan ELY-keskuksen ja urakoitsijan yhteistyö syvenee entisestään, urakoitsijoiden laadukas toiminta viimekädessä takaa tienpidon onnistumiseen, kertoo Partanen. ELY-keskus vastaa siitä, että työt tehdään sopimusten mukaisesti. Uusi urakkamalli on pitkällisen kehitystyön tulos ja sitä on kehitetty Väylän (Väylävirasto) johdolla yhteistyössä vuodesta 2012 lähtien.

Talvihoidon uusitut laatuvaatimukset tulevat uusissa urakoissa kokonaisuudessaan voimaan

Vuoden vaihteessa Väyläviraston  uusimien toimintalinjojen pohjalta nostettiin talvihoidon tasoa Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella noin 740 km:n matkalla ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueella noin 1 810 km:n matkalla. Korotukset koskivat pääasiassa vilkasliikenteisiä teitä. Uudistetut talvihoidon laatuvaatimukset tulevat uusissa urakoissa nyt kokonaisuudessaan voimaan. Uusissa urakoissa tehdään parannuksia talvihoitoon myös alemmalle tieverkolle. Käytännössä tämä tarkoittaa nopeampaa toimintaa aurauksessa ja liukkaudentorjunnassa.

Lisätietoja: Yksikön päällikkö Vesa Partanen puh. 0295 026 750.

 

Väylän tiedote

 

 


Alueellista tietoa