Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Vt 12 Eura-Raijala -välin parantamisessa edessä työntäyteinen kesäkausi (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Valtatie 12 parannetaan Euran ja Raijalan väliltä nykyistä leveämmäksi yhteensä noin 21 km matkalta. Valtatietä levitetään molemmin puolin ja sen kantavuutta parannetaan. Ristolassa mm. Kokemäentien liittymä kanavoidaan, jolloin saadaan kääntyville ajoneuvoille omat kaistat. Mustanmyllynojan kohdalle rakennetaan pohjavesisuojausta noin 0,7 km:n matkalle. Lisäksi valtatien tasausta nostetaan nykyisen sillan kohdalla ja hieman lasketaan Pyhän Henrikintien liittymää lähestyttäessä. Näin saadaan liittymästä paremmat näkyvyydet Ristolan suuntaan. Raijalassa lasketaan noin kilometrin matkalla mäen tasausta valtatieltä 2 liittyvän liikenteen sujuvuuden parantamiseksi. Hanke sisältää viisi siltaa. Kaikki neljä nykyistä vesistösiltaa uusitaan. Ristolaan rakennetaan uusi kevyen liikenteen alikulkukäytävä.

Kevään ensimmäisiä töitä ovat Kallionaronojan ja Sonnilanjoen uusittavien siltojen työnaikaisten kiertoteiden rakentaminen. Köyliönjoen sillan kiertotie rakennettiin jo syksyllä 2018 joten siellä päästään pian aloittamaan vanhan sillan purkutyöt sekä tulopenkereiden paalulaattojen rakentaminen. Koko tieosuudelta avarrettavia kallioleikkauksia on paljastettu maapeitteen alta ja niiden louhintatöitä aloitettu porauksilla. Raijalan pään jyrkän nousun loiventaminen alkaa myös, rakentamalla väliaikainen kiertotie tien sivuun. Syksyllä 2018 aloitettua tienpenkereen levitystyötä jatketaan routaantuneen tierakenteen sulettua.

Usean samanaikaisesti työn alla olevan kohteen väliaikaisten liikennejärjestelyiden sekä paikoin erittäin huonokuntoisen päällysteen takia on päätetty, että parannustyön alaiselle osuudelle ei aseteta v. 2019 lainkaan kesäajan nopeusrajoituksia. Suurin sallittu nopeus Euran ja Raijalan välillä tulee olemaan 80km/h. Tienparannustyön valmistuttua ja talvikauden 2019-2020 päätyttyä tieosalla palataan nopeusrajoitustenkin osalta normaalikäytäntöön.

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, projektipäällikkö Veli-Pekka Pelttari, p. 02950 22821

 

 


Alueellista tietoa