Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Nyt on veden vuoro - hae avustusta vesien kunnostamiseen (Pohjois-Karjala)

Vesiensuojelun tehostamisohjelma tuo merkittäviä mahdollisuuksia vesiensuojeluun tulevina vuosina. Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) myöntää avustusta vesien tilaa parantaville kunnostushankkeille sekä niitä tukeville alueellisten ja paikallisten toimijoiden verkostoille.

Pohjois-Karjalan ELY-keskus voi myöntää tukea harkinnanvaraisina avustuksina hankkeisiin, jotka paikallisesti ja alueellisesti kokonaisuutena arvioiden edistävät merkittävimmin vesien- ja merenhoidon tavoitteiden toteutumista. Avustuksiin on varattu kaikkiaan 3,3 miljoonaa euroa, jotka ympäristöministeriö jakaa ELY-keskusten kesken saapuvien avustushakemusten arvioinnin perusteella. ELY-keskukselle myönnettävän rahoituksen osuus riippuu hakemusten määrästä ja muun muassa siitä, miten hyvin hankkeet toteuttavat vesiensuojelun tehostamisohjelman tavoitteita.

Vesien hyvän tilan saavuttaminen edellyttää ulkoisen kuormituksen vähentämistä sekä pinta- ja pohjavesien kunnostustoimia. Lisäksi tarvitaan yhteishankkeita kuntien, alueen asukkaiden, yritysten, yhdistysten ja muiden paikallisten yhteisöjen kanssa. Tehostamisohjelmalla tuetaan erityisesti rehevien järvien, merenlahtien ja virtavesien tilaa parantavia kunnostushankkeita sekä lajien säilymisen ja monimuotoisuuden kannalta tärkeitä vesien kunnostushankkeita. Myös hankkeita tukevien alueellisten vesien- ja merenhoidon verkostojen toimintaa ja niiden kehittymistä voidaan avustaa.

Tuettavien hankkeiden arvioinnissa ja priorisoinnissa huomioidaan hanketyypistä riippuen mm. kohdevesien tila ja onko toimenpiteen tarve tunnistettu vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelmissa. Pohjois-Karjalassa tällaisia alueita ovat mm. Viinijärven-Sysmäjärven-Taipaleenjoen ja Heposelän alueet, missä tilaltaan heikentyneitä vesistöjä on runsaasti. Tärkeitä kriteereitä ovat myös valmiudet hankkeen käynnistämiseen ja se, miten laajasti toimenpiteet palvelevat alueen asukkaita ja virkistyskäyttöä. Arvioinnissa huomioidaan myös, ovatko hankkeen tulokset hyödynnettävissä muissa kohteissa ja miten hankkeen vaikutuksia voidaan seurata.

Vesiensuojelun tehostamisohjelman (2019-2021) painopisteitä ovat maatalouden vesiensuojelu, lähivesien kunnostaminen, kaupunkivesien hallinta sekä Suomen aluevesillä sijaitsevien hylkyjen saneeraus. Vesiensuojelun tehostamisohjelmaan on varattu kaikkiaan 15 miljoonaa euroa valtion vuoden 2019 talousarviossa.

Haku viimeistään 10.5.2019

Avustushakemukset jätetään ELY-keskuksen yleisten asiointilomakkeiden liitteenä osoitettuna Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle. Hakuohjeet ja –lomakkeet ovat ELY-keskuksen verkkopalvelussa osoitteessa ely-keskus.fi - Palvelut - Rahoitus ja avustukset.

Avustushakemus on mahdollista toimittaa myös sähköpostilla osoitteella kirjaamo.pohjois-karjala(at)ely-keskus.fi tai postitse Pohjois-Karjalan ELY-keskus, kirjaamo, PL 69, 80101 Joensuu. Hakemukset on toimitettava ELY-keskukseen viimeistään 10.5.2019.

Linkit

 

Lisätietoja:

Johtava asiantuntija Paula Mononen, puh. 0295 026 204, paula.mononen(at)ely-keskus.fi
Vesistöasiantuntija Tiina Käki, puh. 0295 026 196, tiina.kaki(at)ely-keskus.fi
Vesitalousasiantuntija Helena Haakana, puh. 0295 026 201, helena.haakana(at)ely-keskus.fi
Ympäristöasioiden asiakaspalvelu, puh. 0295 020 900, ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa