Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Uudenlaisia ratkaisuja kotimaisten mansikantaimien tuotantoon (Pohjois-Savo)

Satotaimet Savosta hankkeen avulla pyritään luomaan tuotantomenetelmä, jolla varmistetaan puhtaiden ja laadukkaiden kotimaisten mansikantaimien tuotanto. Pohjois-Savon ELY-keskus myöntää Kehitysyhtiö Savogrow Oy:lle rahoitusta reilut 400 000 euroa.

Kehitysyhtiö Savogrow Oy:n Satotaimet Savosta hankkeella kehitetään toteuttamiskelpoinen ja kannattava tuotantomenetelmä kotimaisten mansikan satotaimien tuotantoon. Hankkeen vaikutuksesta kotimaisten satotaimien tuotantomenetelmät kehittyvät ja niiden tuotannon kannattavuus saadaan selville. Pitkällä aikavälillä marjantuotannon kotimaisuusaste nousee, kotimaisten satotaimien saatavuus paranee ja alalle saadaan uusia yrittäjiä.

-Tällä hetkellä suurin osa satotaimista tulee ulkomailta. Tuontitaimissa piilee kuitenkin riski, koska niissä voi olla kasvitauteja, jotka aiheuttavat viljelijöille sadonmenetyksiä. Satotaimet Savosta hankkeella on onnistuessaan huomattava merkitys kotimaisen mansikantaimien tuotannon lisäämiseen. Uudenlaisen tuotantomenetelmän avulla säästetään viljelijöiden aikaa ja myös kuljetuskustannuksia, kun taimia ei tarvitse tuoda Suomeen Keski-Euroopasta toteaa maaseutuasiantuntija Eija Äärilä Pohjois-Savon ELY-keskuksesta.

Luonnontuotteiden keräysrinki ja hiilensidontaa Pohjois-Savoon

Savonia-ammattikorkeakoulu Oy:n Wild Food Savo hankkeen tavoitteena on luoda Pohjois-Savoon tehokas ja kannattavasti toimiva luonnontuotteiden tuotanto- ja jalostusketju, jonka avulla maakunnan luonnontuotteet saadaan markkinoille. Ketjussa on mukana villiyrttien, metsämarjojen ja sienten kerääjiä, jatkojalostajia sekä loppukäyttäjiä eli ravintoloita, suurkeittiöitä sekä ravintola-alan oppilaitoksia. Hankkeen tuloksena maakuntaan syntyy luonnontuotteiden kerääjien ja käyttäjien verkosto. Tavoitteena on, että hankkeen päätyttyä maakunnan ravintoloissa, suurkeittiöissä sekä matkailu- ja ravitsemisalan oppilaitoksissa osataan käyttää villiyrttejä, metsämarjoja ja sieniä sekä kehittää niiden käyttöä edelleen yhteistyössä kerääjien ja jatkojalostajien kanssa. Pohjois-Savon ELY-keskus myöntää rahoitusta Wild Food Savo hankkeelle vajaat 290 000 euroa.

-On tärkeää, että tällaisiin alueemme vahvuuksiin panostetaan. Wild Food Savo hankkeen tavoitteiden täyttyessä myös Pohjois-Savon ruokamaakuntaa vahvistetaan ja alueen ruokayrittäjät alkavat käyttää entistä enemmän paikallisia luonnontuotteita, Äärilä toteaa.

Luonnonvarakeskuksen tuotantovarmuutta nurmesta (VarmaNurmi) -hankkeen tavoitteena on lisätä nautakarjatalouden tuotantovarmuutta sään ääri-ilmiöiden yleistyessä. Hanke koostuu toimenpiteistä, joilla pyritään parantamaan tuotantovarmuutta nurmenviljelyssä, löytämään parhaat mahdolliset säilörehun vaihtoehtoiset korjuustrategiat, kehitetään ja testataan tilakohtaisia viljelymalleja ja vahvistetaan osaamista ja kansainvälistä yhteistyötä. Yhtenä tavoitteena hankkeessa on selvittää eri nurmilajikkeiden hiilensidontakyky. Rahoitusta hankkeelle ELY-keskuksesta myönnetään 528 000 euroa.

Maaseuturahoituksen hankkeisiin yhteensä 1,2 miljoonaa euroa

Pohjois-Savon ELY-keskuksesta valintajaksolla 1.11.2018-28.2.2019 haettiin tukea yhteensä 5 hankkeeseen, joista 3 hakemusta oli osoitettu Pohjois-Savoon, 1 hakemus Kainuuseen ja 1 hakemus Keski-Suomeen. Haetun tuen määrä oli yhteensä 1,3 miljoonaa euroa. Tukea myönnetään yhteensä noin 1,2 miljoona euroa ja se kohdentuu niin, että kaikki Pohjois-Savossa hallinnoitavat hankkeet saavat myönteisen päätöksen, minkä lisäksi osallistutaan Kainuussa hallinnoitavaan hankkeeseen. Kainuun hankkeessa, kuituhampun tuotantoketjun käynnistäminen Kainuussa ja Pohjois-Savossa, tarkoituksena on löytää uusia kuituhampun viljelijöitä.

Eija Äärilä kertoo, että loppuohjelmakautta kohti varat pienenevät ja hankkeiden valinnassa huomioidaan erityisesti se, että elinkeinonharjoittajien tarpeet ja siten myös sitoutuminen hankkeeseen näkyvät jo hakemusvaiheessa. Maaseuturahastosta hanketukiin on käytettävissä vielä noin 5 miljoonaa euroa vuoden 2020 loppuun saakka. Vuonna 2019 jäljellä olevien kahden valintajakson hankkeisiin olemme varautuneet myöntämään noin 4 miljoonaa euroa ja loppu jää vuoden 2020 hankkeisiin, Äärilä summaa.

Lisätietoja:

Pohjois-Savon ELY-keskus, maaseutuasiantuntija Eija Äärilä, eija.aarila(a)ely-keskus.fi, p. 0295 026 623

 

Vuonna 2019 maaseuturahaston hanketukien valintajaksoja on kolme:
1.11.2018 – 28.2.2019,
1.3. – 31.5.2019 ja
1.6. – 31.10.2019.


Alueellista tietoa