Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Eteläsavolaiset viljelijät tyytyväisiä maataloustukivalvontaan (Etelä-Savo)

Etelä-Savon ELY-keskuksen maataloustukivalvonta sai erityisen hyvää palautetta Ruokaviraston tammikuussa teettämässä asiakastyytyväisyyskyselyssä.  Maataloustukivalvojien tekemiä tarkastuksia maatiloilla seurataan joka toinen vuosi tehtävillä asiakastyytyväisyyskyselyillä. Myös muiden ELY-keskusten osalta tulokset olivat aiempiin kyselyihin verrattuna paremmat. Kysely kohdistui vuonna 2018 valvonnassa olleille tiloille.

Eteläsavolaiset viljelijät antoivat ELY-keskuksen tarkastajien tekemille valvontakäynnille kokonaisuudessaan kouluarvosanan 8,97, mikä on maan paras tulos.  Yleisarvio valtakunnan tasolla oli 8,29. Edellisessä kyselyssä, joka tehtiin vuonna 2016, Etelä-Savon ELY-keskuksen saama arvosana oli 8,33.

Peltovalvonnassa ja eläinvalvonnassa olleet tilat arvioivat tarkastajien käyttäytymisen asiallisuutta, ystävällisyyttä ja asiakaslähtöisyyttä. Myös tarkastajien maatalouden ja valvontalainsäädännön ja    -menetelmien asiantuntemusta arvioitiin. Lisäksi kysyttiin arviota tarkistajilta saaduista neuvoista ja ohjeista sekä siitä, kuinka valvonnan lopputulos esitettiin. Asiakaskyselyn vastausprosentti Etelä-Savon osalta oli 25 % ja näistä vastaajista 34 % oli saanut valvonnassa seuraamuksia.

Etelä-Savon ELY-keskuksen tarkastajille annettiin erityisen korkeita arvosanoja tarkastajien käyttäytymisen (9,52), asiakaslähtöisyyden (9,35) ja asiantuntemuksen (9,20) osalta. Viljelijät ovat olleet tyytyväisiä myös tarkastajilta saamiinsa neuvoihin ja ohjeisiin (9,20).

Maataloustukivalvonnoista Etelä-Savossa vastaava Ritva Vaittinen on erittäin tyytyväinen ja ehkä hieman yllättänytkin, kuinka myönteisesti viljelijät suhtautuvat valvontoihin.
- Tarkastustilanne saatetaan kokea myös negatiiviseksi tiukan ja laajan säädösviidakon vuoksi, ja mahdollisten tukileikkausten myötä siinä voidaan joutua puuttumaan myös viljelijän taloudelliseen toimeentuloon, toteaa Vaittinen. Asiallisella ja asiakasmyönteisellä toiminnalla tarkastuksista voidaan kuitenkin saada positiivinen, luottamusta herättävä asia puolin ja toisin. 

Peltovalvonta käynnissä kesällä 2018. Kuva: Ritva Vaittinen

Tukiseuraamukset Etelä-Savossa maan keskitasoa

Etelä-Savon ELY-keskuksen tarkastajat valvoivat vuonna 2018 peltoalatukia 150 tilalla ja eläintukia 66 tilalla. Peltovalvonnassa tarkastetaan viljelysten pinta-aloja sekä tukiehtojen noudattamista. Pinta-alojen suhteen 68 prosentille valvotuista tiloista tuet maksettiin haettujen alojen mukaan. Tukiehtopuutteiden takia seuraamuksia jouduttiin antamaan noin neljäsosalle valvotuista tiloista. Eläintukien osalta puutteita oli lähes puolella valvotuista tiloista; puutteet johtuivat lähinnä eläinten merkintää ja rekisteröintiin liittyvistä asioista. Tukivalvonnan ja siihen liittyvien sanktiointien ensisijaisena tarkoituksena on viljelijöiden välisen yhdenvertaisuuden varmentaminen tuensaajina.

Vipu on tukihakuun liittyvä tärkein palvelu

Valvonnan asiakastyytyväisyyskyselyssä tiedusteltiin myös tukihakuun ja ohjeistukseen liittyviä asioita. Vastaajista 95 % piti viljelijöiden verkkoasiointipalvelu Vipua erittäin tai melko hyödyllisenä. Vipu-palvelua on kehitetty paljon ja sen merkitys tiedon lähteenä on kasvanut voimakkaasti. Vastaajista 66 prosenttia ilmoitti saaneensa Vipu-palvelusta tietoa tukihausta ja -ehdoista, kun vastaava luku edellisessä kyselyssä oli 48 %. Tärkeimpänä tiedon lähteenä vastaajat pitivät kuitenkin edelleen Ruokaviraston tukienhakuoppaita.

Lisätietoja:      

Johtava asiantuntija Ritva Vaittinen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 4101


Alueellista tietoa