Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Pohjanmaan ELY-keskuksen asiakkaat kehuvat asiakastyön laatua (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)

ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen (KEHA-keskus) vuoden 2018 toimintaa sävytti tiivis maakuntauudistuksen valmistelu, mutta palvelujen kehittämiseen panostettiin edelleen voimakkaasti. Valtakunnallisen palvelutyytyväisyyskyselyn tulosten mukaan palveluiden ja asiakastyön laatu on erinomaista Suomen ELY-keskuksissa.

Positiivista kehitystä lähes kaikissa palvelukokonaisuuksissa 

Palvelutyytyväisyyskyselyyn kuuluivat kaikki 15 ELY-keskusta ja KEHA-keskuksen maksatuspalvelut. Vuoden 2018 kyselyyn saatiin vastauksia yhteensä 4821, ja joista maksatuspalveluita koskevien osuus oli 58 prosenttia. Pohjanmaan ELY-keskuksen kyselyyn vastanneita oli 161.

Palautteen mukaan kokonaistyytyväisyys on jatkanut paranemistaan ja tehdyt pitkän aikavälin panostukset asiakaspalveluun sekä henkilöstön vahva ammattitaito näkyivät positiivisena kehityksenä. ELY-keskusten ja KEHA-keskuksen toiminta perustuu annettuihin tulostavoitteisiin ja joiden toteutumista seurataan vuosittain tulostavoitemittarein.

Tyytyväisyys osa-alueittain 2016 - 2018 kaikissa ELY-keskuksissa

 

2018 

2017 

2016 

Rahoitus 

4,32 

4,21 

4,04 

Maksatus 

4,02 

4,01 

3,94 

Luvat 

4,42 

4,43 

4,14 

Valvonta 

4,31 

4,20 

4,11 

Yritysten kehittämispalvelut, analyysi ja konsultointi 

Yritysten kehittämispalvelut, koulutus 

4,48 

 

4,25 

4,39 

 

4,11 

4,34 

 

4,08 

Kaikki palvelut 

4,16 

4,11 

4,03 

 

Pohjanmaan ELY-keskuksessa rahoituspalvelut saavuttivat erinomaisen tuloksen 4,33 (asteikolla 1= heikko ja 5= kiitettävä)  ja palvelun nopeuteen oltiin myös hyvin tyytyväisiä 3,96. Kokonaistyytyväisyyden keskiarvo oli 4,32. Palvelun ystävällisyys, asiantuntemus ja saatu neuvonta saivat paljon kiitosta asiakkailta. Prosessi itsessään koettiin myös helpoksi ja sujuvaksi, vaikka kritiikkiä tuli jonkin verran tietojärjestelmien toimivuudesta.

Maksatuspalveluissa Pohjanmaan ELY-keskuksen asiakkaat kokivat asian käsittelynopeuden erittäin hyväksi 4,31. Maksatuspalveluiden asiatuntemus, ystävällisyys ja päätöksen perustelut koettiin hyviksi, mutta kritiikkiä tuli yleisesti liian byrokraattiseksi koetusta prosessista.

Pohjanmaan ELY-keskuksessa ollaan ystävällisiä ja asiantuntevia

Pohjanmaan ELY-keskuksessa palvelun asiantuntemus, ystävällisyys, asian käsittelynopeus, päätöksen perustelut, annettu neuvonta ja palvelu kokonaisuudessaan hipovat erinomaisuutta. Varsinkin päätöksen perustelut, annettu neuvonta ja ystävällisyys kertoivat asiakkaiden erinomaisesta tyytyväisyydestä, joista koko Pohjanmaan ELY-keskuksen henkilökunta on erittäin iloinen. Päätökset koettin oikeudenmukaisiksi ja neuvonta on ollut ammattitaitoista ja nopeaa.

Pohjanmaan ELY-keskuksen tyytyväisyys asteikolla 1=heikko, 5=kiitettävä

Palvelun tyytyväisyys   4,42
Palvelun ystävällisyys 4,70
Asian käsittelynopeus 4,13
Päätöksen perustelut   4,46
Annettu neuvonta 4,32
Palvelu kokonaisuudessaan 4,36

                         

Kaiken kaikkiaan ELY-keskukset ovat saavuttaneet tulostavoitteensa erittäin hyvin, henkilöstö on tyytyväistä ja asiakkaiden palaute on parantunut entisestään. Digitaalisten palveluiden kehittäminen etenee suunnitellusti.  ELY-keskusten toiminta on kymmenen toimintavuoden aikana löytänyt hyvin muotonsa. Uudistuksen kaaduttua ELY-keskukset ja TE-toimistot jatkavat ja kehittävät toimintaansa edelleen, Pohjanmaan ELY-keskuksen ylijohtaja Marja-Riitta Vest kertoo.

Pohjanmaan ELY-keskuksessa keskitytään myös edelleen vahvasti asiakastyöhön ja toiminnan kehittämiseen. Vaikka tulokset ovat erinomaisia, niiden ylläpitämiseen vaaditaan työtä. ELY-keskukset rakentavat työtään tiiviissä yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa ja varsinkin Pohjanmaan ELY-keskusalueella yhteistyö on vertaansa vailla.

Pohjanmaan ELY-keskuksessa eletään ajassa ja kehitetään asiakaslähtöisiä palveluita  toimintaympäristön muutokset huomioiden verkostomaisessa yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.  ELY-keskusten tavoitteena on luoda alueen vahvuuksiin perustuen kestävää kasvua ja hyvinvointia, Vest sanoo. 

Lisätietoja:
ylijohtaja Marja-Riitta Vest, puh. 0295 028 558

 

 

 


Alueellista tietoa