Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Temmesjoen suistoaluetta ennallistetaan Liminganlahdella (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ennallistaa Temmesjoen suistoaluetta avaamalla uusia ja perkaamalla vanhoja uomia Temmesjoen pääuomasta suistoalueelle. Hankkeen tavoitteena on lisätä jokiveden virtausta suistoalueelle ja turvata alueella esiintyvän harvinaisen ja uhanalaisen pohjansorsimon kasvupaikkojen säilyminen. Pohjansorsimo on monivuotinen heinäkasvi, jonka tyypillisiä kasvupaikkoja ovat tulvavaikutteiset jokivarret, jokisuistot sekä matalat lahdet. Liminganlahden lisäksi pohjansorsimoa esiintyy Suomessa vain Tornionjoella. Lajin pääesiintymisalueet sijaitsevat arktisilla merialueilla Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa. Perämerelle laji levittäytyi jääkauden jälkeisten merivaiheiden yhteydessä ehkä 8000 vuotta sitten.

Temmesjoen pääuoman aiemmat ruoppaukset ja massojen läjitykset uoman reunoille ovat muuttaneet suistoalueen luonnontilaa ja heikentäneet pohjansorsimon elinolosuhteita alueella. Laji oli vaarassa hävitä Liminganlahdelta ennen vuonna 2012 aloitettuja suojelu- ja kunnostustoimenpiteitä. Nyt tehtävillä vesiuomien ruoppauksilla tavoitellaan pysyvämpiä parannuksia suistoalueen vesitaloudessa ja pohjansorsimon kasvupaikkojen turvaamisessa. Vesiuomien ruoppaukset tehtiin pääosin helmikuun aikana ja ennallistamishankkeen viimeistelytyöt Pohjois-Suomen aluehallintoviraston luvan mukaisesti vuoden 2019 aikana.

Lisätietoja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta:

Ylitarkastaja Jorma Pessa, puh. 0295 038 398
Rakennusmestari Juhani Kortelainen, puh. 0295 038 354
Yksikön päällikkö Eero Melantie, puh. 0295 038 377
s-posti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


Alueellista tietoa