Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Tuore työlupalinjaus vapauttaa lisää ammattialoja saatavuusharkinnasta (Häme)

Hämeen ELY on päivittänyt alueellisen työlupalinjauksen, joka kattaa Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen. Päivityksen myötä vapautetaan saatavuusharkinnasta entisten ammattialojen lisäksi maanrakennusala ja rakennusala. Jo aiemmin Hämeessä on vapautettu saatavuusharkinnasta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, maatalous-, metsä- ja puutarha-alan työntekijät, sekä metallialalta koneistajat ja hitsaajat.

Saatavuusharkinta tarkoittaa työvoimapoliittista harkintaa, jossa selvitetään ennen työntekijän oleskeluluvan myöntämistä, onko Suomessa jo saatavilla tehtävään sopivaa työvoimaa. Vapauttaessaan tietyt ammatit tai alat saatavuusharkinnasta ELY-keskus katsoo, että vapautetuilla aloilla tai ammateissa työvoiman saatavuus on vaikeutunut.

Rekrytoinnin ongelmat Hämeessä liittyvät pitkälti työvoimatarjonnan ja tarjolla olevien työpaikkojen kohtaantoon. Työttömänä olevien osaaminen ei vastaa työmarkkinoiden vaatimuksia. Usein työllistyminen edellyttää lisä- tai täydennyskoulutusta. 

Rekrytointi ulkomailta tukee yhtenä osana työvoiman saatavuutta, vaikkei se kovin merkittävänä näyttäydykään tilastojen valossa. Esimerkiksi vuonna 2017 Hämeeseen haettiin 218 lupaa, ja myönnettiin noin 150 työlupaa. Eniten lupia myönnettiin maatalous- metsä- ja puutarhatöihin, sekä maatalouden avustaviin töihin.

Työlupia hakevat EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevat työntekijät. EU-kansalaiset sekä Norjan, Islannin, Liechtensteinin ja Sveitsin kansalaiset eivät tarvitse työntekijän oleskelulupaa.

Alueellinen linjaus perustuu ulkomaalaislakiin (L 301/2004) ja Valtioneuvoston päätökseen ulkomaisen työvoiman käytön yleisiä edellytyksiä koskevista valtakunnallisista linjauksista (11.10.2012). Sen tarkoituksena on tukea työvoiman saatavuutta alueen erityispiirteet huomioon ottaen. Hämeen alueellinen linjaus päivitetään yhdessä Hämeen TE-toimiston ja työelämäosapuolten kanssa.

Lisätietoja

Työvoimapalveluasiantuntija Anita Salonen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 097

Tiedotus

Miira Pakkala, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 176


Alueellista tietoa