Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Pirkanmaalla on tarkistettu Sastamalan kaupungin sekä Punkalaitumen ja Urjalan kuntien pohjavesialueiden rajat ja luokat (Pirkanmaa)

Pirkanmaalla on rajattu ja luokiteltu uudelleen pohjavesialueet Sastamalan kaupungin, Punkalaitumen ja Urjalan kunnan alueilla. Rajausten ja luokitusten tarkistaminen on osa valtakunnallista hanketta, jossa käydään läpi kaikki Pirkanmaan pohjavesialueet kunta kerrallaan. Kuuleminen Sastamalan, Punkalaitumen ja Urjalan pohjavesialueista alkaa 19.2. ja kestää 20.3.2019 saakka.

Kuulemisen tarkoituksena on lisätä kansalaisten tietoa pohjavesistä ja niiden merkityksestä yhdyskuntien vedenhankinnalle sekä saada lisätietoa alueellisesta hydrogeologiasta. Pohjavesialueiden rajauksilla on tarkoitus suojella maaperässä olevaa pohjavettä vedenhankintaa varten turvaamalla pohjaveden laatu ja määrä. Sen lisäksi pohjavesialueilla turvataan pohjavedestä riippuvaisten ekosysteemien esiintyminen. Pohjavesialueen rajat perustuvat hydrogeologisiin tietoihin eli esimerkiksi maa- ja kallioperän ominaisuuksiin ja pohjaveden virtaussuuntiin. Pohjavesialueiden luokitus perustuu vedenhankintakäyttöön ja pohjavedestä riippuvaisten ekosysteemien esiintyvyyteen.

Pohjavesialueiden rajausmuutoksia tulee Sastamalassa viidelle, Punkalaitumella yhdelle ja Urjalassa neljälle pohjavesialueelle. Merkittävimmät muutokset ovat Sastamalassa Hyynilänkankaan ja Suodenniemen kk sekä Urjalassa Jeltinkangas A ja B pohjavesialueiden yhdistyminen. Luokitusta muutetaan Sastamalassa Heinijärven ja Houhajärvi B pohjavesialueilla sekä Urjalan Vehkalankankaalla 1-luokasta 2-luokkaan. Lisäksi E-merkintä tulee Urjalaan kolmelle pohjavesialueelle. www.ymparisto.fi -sivulta löytyvissä selvityksissä kerrotaan tarkemmin pohjavesialueiden rajauksista ja luokituksista.

Sastamalan kaupungin, Punkalaitumen ja Urjalan kunnan pohjavesialueiden kuuleminen on 19.2.2019 - 20.3.2019. Kuulemisen aikana kansalaisilla on mahdollisuus esittää kirjallisesti mielipiteensä sekä uutta hydrogeologista tietoa pohjavesialueilta. Kuulemisasiakirjat ja tausta-aineistot ovat nähtävillä Sastamalan kaupungin ilmoitustaululla osoitteessa Aarnontie 2 A, Punkalaitumen kunnan ilmoitustaululla osoitteessa Vesilahdentie 5 sekä Urjalan kunnan ilmoitustaululla osoitteessa Tampereentie 6. Tausta-aineistona käytetään kaikkia vanhoja tutkimuksia pohjavesialueilta.

Kuulemisasiakirjat löytyvät sähköisinä osoitteessa www.ymparisto.fi > Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueet > (valitse) Pirkanmaan ELY-keskus. Internet-sivuilla on nähtävillä myös kartat muutoksista.

Kirjalliset mielipiteet pyydetään toimittamaan joko postitse osoitteeseen Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101 Tampere tai sähköisesti Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi 20.3.2019 16:15 mennessä.

Nähtävilläolon jälkeen ELY-keskus kokoaa kansalaisilta ja lausunnoista saadun palautteen ja hydrogeologisen tiedon. Hydrogeologisen tiedon perusteella tehdään tarvittaessa muutokset pohjavesialueiden luokituksiin ja rajauksiin. Tämän jälkeen pohjavesialueiden tiedot tallennetaan ja päivitetään valtakunnalliseen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään/pohjavesialuepaikkatietokantaan.

Lisätietoja:

Pirkanmaan ELY-keskus:

  • suunnittelija Annika Anttila (annika.anttila(at)ely-keskus.fi tai puh. 029 503 6321).

Alueellista tietoa