Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Tee ilmoitus kevään ruoppaustöistä nyt (Etelä-Savo)

Jos aikoo ruopata vielä tänä keväänä, kannattaa pitää kiirettä. Ruoppauksista on vesilain mukaan tehtävä ilmoitus ELY-keskukselle ja vesialueen omistajalle vähintään 30 vuorokautta ennen töiden aloittamista. Ruopata voi pääsääntöisesti 1.9.–30.4. välisenä aikana. Suojelu- ja Natura-alueilla sekä linnustolle tärkeillä alueilla ruoppausaika voi olla tarkemmin säädetty.

Kesällä suoritettavista vesikasvillisuuden niitoista kannattaa myös ilmoittaa ELY-keskukselle hyvissä ajoin. Niittoilmoituksen tekemistä koskevat samat säännöt kuin ruoppausilmoituksiakin eli ilmoitus on tehtävä 30 vuorokautta ennen työn aloittamista. Jos niittoja aiotaan tehdä suojelualueilla, ne tulee suunnitella viranomaisten kanssa yhteistyössä.

Ruoppaus- sekä niittoilmoituksen tekemisessä suositellaan käyttämään ymparisto.fi -verkkopalvelun sähköistä ilmoituslomaketta. Neuvoja ilmoituslomakkeen täyttämiseen voi tarvittaessa tiedustella ympäristöasioiden asiakaspalvelusta.

Linkit:

Lisätietoja:

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu, p. 0295 020 900, ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi

Vesitalousasiantuntija Varpu Rajala, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 224, varpu.rajala(at)ely-keskus.fi
Vesitalousasiantuntija Jouni Liukkonen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 222, jouni.liukkonen(at)ely-keskus.fi
Vesitalousasiantuntija Ari Luukkonen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 204, ari.luukkonen(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa