Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Työnantajalle 4000 euron työllistämispalkkio pitkäaikaistyöttömän tai osatyökykyisen työllistämisestä (Etelä-Pohjanmaa)

Vuoden alusta tuli voimaan puolen vuoden Työllistämispalkkio-kokeilu, jonka tarkoituksena on edistää pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten työllistymistä sekä edistää palkkatuen käyttöä yrityksissä. Kokeilun aikana elinkeinotoimintaa harjoittava työnantaja voi saada 4 000 euron työllistämispalkkion palkatessaan palkkatuella pitkäaikaistyöttömän tai osatyökykyisen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Työllistämispalkkio voidaan myöntää myös viime vuonna 1.9.2018 jälkeen myönnettyihin palkkatukijaksoihin, jos työsopimus muutetaan määräaikaisesta toistaiseksi voimassa olevaksi.

Työllistämispalkkion maksaa TE-toimisto ja työnantajan tulee hakea sitä kolmen kuukauden kuluessa sen kalenterikuukauden päättymisestä, jonka aikana toistaiseksi voimassa oleva työsopimus on tehty. Työsuhteen on oltava voimassa palkkiota haettaessa.

Työllistämispalkkion myöntämisen edellytyksenä on, että:

- työnantajalle on myönnetty palkkatukea pitkäaikaistyöttömän tai osatyökykyisen henkilön palkkaamiseksi,

- työsuhde on solmittu toistaiseksi voimassa olevana heti palkkatuetun työn alkaessa tai se on muutettu määräaikaisesta toistaiseksi voimassa olevaksi palkkatukijakson aikana,

- työsuhde alkaa palkkatukijakson aikana tai välittömästi sen päättymisestä lukien ja työaika on enemmän kuin 80 % alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta.

Pitkäaikaistyöttömien määrä laskee voimakkaasti Etelä-Pohjanmaalla, mutta edelleen yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita oli joulukuun lopulla 855 henkilöä (ELY-keskuksen työllisyyskatsaus). Heistä yli kaksi vuotta yhtäjaksoisesti työttömänä olleita oli 365 henkilöä.

Lisätietoja:

ELY-keskus:

 • Sirpa Rintala
  Työllisyysasiantuntija
  Puh. 050 3902 788
  sirpa.rintala@ely-keskus.fi

Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto:

 • Leena Tuohimaa-Kari
  Johtaja
  Puh. 0295 046 637
  leena.tuohimaa-kari@te-toimisto.fi

Alueellista tietoa