Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Työttömiä vähemmän kuin vuosi sitten joulukuussa, kasvua edelliseen kuukauteen verrattuna (Kanta-Häme ja Päijät-Häme)

Hämeen ELY-keskuksen kuntien alueella oli joulukuun lopussa 19 158 työtöntä työnhakijaa. Se on 2 405 vähemmän (-11 %) kuin vuosi sitten. Marraskuusta työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 1 916:lla (11 %). Työttömyyden kasvu joulukuussa on jokavuotinen ilmiö, joka johtuu eräiden ammatillisten koulujen päättymisestä, lomautusten kasvusta ja määräaikaisten työsuhteiden tavanomaista yleisemmästä päättymisestä joulukuun aikana. Tiedot ilmenevät Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsauksesta.

Vuodentakaiseen verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä väheni Hämeen maakunnista Kanta-Hämeessä 1 015:lla (-12 %) ja Päijät-Hämeessä 1 390:llä (-10 %). Työttömiä työnhakijoita oli Kanta-Hämeessä joulukuun lopussa 7 242 ja Päijät-Hämeessä 11 916. Kuntatasolla työttömyys väheni vuodentakaisesta Hämeen kaikissa muissa kunnissa paitsi Humppilassa. Suhteellisesti nopeinta työttömyyden laskuvauhti edellisvuodesta oli Ypäjällä (-28 %), Kärkölässä (-21 %) ja Tammelassa (-20 %).

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Hämeessä joulukuun lopussa 11,0 %, mikä on 1,3 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuosi sitten. Matalimmat työttömyysasteet olivat Lopella (5,3 %), Hausjärvellä (5,7 %) ja Hattulassa (6,3 %) ja korkeimmat Lahdessa (14,3 %), Heinolassa (14,0 %) ja Hartolassa (11,9 %). Alle 25-vuotiaiden nuorten työttömien osuus alle 25-vuotiaasta työvoimasta oli Hämeessä joulukuussa 16,1 % ja ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden osuus ulkomaalaisesta työvoimasta 27,4 %.

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli joulukuun lopussa 5 630, mikä on 1 625 vähemmän (-22 %) kuin vuotta aiemmin.  Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 7 509 eli 1 045 vähemmän (-12 %) kuin vuosi sitten. Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 131 vähemmän (-5 %) kuin edellisvuoden joulukuussa eli 2 605.

Kokoaikaisesti lomautettuna oli joulukuun lopussa 1 021 henkilöä, mikä on 145 vähemmän (-12 %) kuin edellisvuonna. Lyhennettyä työviikkoa tekeviä työnhakijoita oli joulukuun lopussa 375, mikä on 57 vähemmän (-13 %) kuin vuosi sitten.

Työttömien työnhakijoiden määrä laski joulukuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) alueilla; eniten Pirkanmaalla (-21 %), Kainuussa (-19 %), Pohjois-Pohjanmaalla (-16 %), Pohjois-Karjalassa (-15 %) ja Pohjanmaalla (-15 %).

TE-palveluiden piirissä olevia edellisvuotta vähemmän

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Hämeessä TE-toimistoon joulukuun aikana 2 062, mikä on 163 vähemmän (-7 %) kuin edellisvuonna. Uusia avoimia työpaikkoja oli eniten palvelu- ja myyntityöntekijöiden, asiantuntijoiden sekä rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden ammattiryhmissä. Joulukuussa täytettiin kaikkiaan 891 työpaikkaa, joista 70 % työ- ja elinkeinotoimiston hakijalla.

TE-palveluiden piirissä oli joulukuun lopussa 7 900 henkilöä, mikä on 200 vähemmän (-3 %) kuin vuotta aiemmin. Palveluista olleista 2 538 oli omaehtoisessa opiskelussa, 2 019 kuntouttavassa työtoiminnassa, 1 535 työllistettynä, 1 000 työvoimakoulutuksessa, 660 työ- tai koulutuskokeilussa, 103 vuorotteluvapaasijaisena ja 45 valmennuksessa. Kuntouttavassa työtoiminnassa ja työvoimakoulutuksessa olevien määrä kasvoi edellisvuodesta. Muissa TE-palveluissa olevien määrä oli edellisvuotta pienempi. Palveluissa olleista kaikkiaan 45 % oli opiskelemassa joko omaehtoisessa opiskelussa tai työvoimakoulutuksessa.

Laajan työttömyyden eli työttömien työnhakijoiden ja palveluissa olleiden yhteismäärä oli Hämeessä joulukuun lopussa 27 058. Tämä on 2 605 vähemmän kuin vuosi sitten. Laajan työttömyyden lasku johtui sekä työttömien työnhakijoiden että palveluissa olevien määrän vähentymisestä.

Lisätiedot: Hämeen TE-toimisto

Johtaja Eija Mannisenmäki, puh. puh. 0295 041 840
Palvelujohtaja Pekka Voutilainen, puh. 0295 041 795
Palvelujohtaja Marja-Leena Muuri, puh. 0295 041 794
Palvelujohtaja Jaana Hokkanen, puh. 0295 041 564             

Katsauksen laati erikoissuunnittelija Sanna Paakkunainen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 159 Tietopalvelu: tilastot.hame(at)ely-keskus.fi

HUOM: www.temtyollisyyskatsaus.fi -sivusto ja Hämeen työllisyyskatsaussivu http://www.temtyollisyyskatsaus.fi/hame.aspx  ovat toistaiseksi pois käytöstä!

Valtakunnallinen Työllisyyskatsaus löytyy pdf-tiedostona osoitteesta: www.tem.fi/Tyollisyyskatsaus


Alueellista tietoa