Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Kalavarojen hoito ja kalastuksen järjestäminen siirtyvät uuteen aikakauteen (Järvi-Suomi)

Uuden kalastuslain mukaiset kalatalousalueet käynnistävät toimintaansa. Seuraavien reilun kahden kuukauden aikana Suomeen perustetaan 118 kalatalousaluetta korvaamaan entisiä 224 kalastusaluetta.  Järvi-Suomeen perustetaan 55 kalatalousaluetta aikaisemman noin 100 alueen tilalle.

Järvi-Suomessa ensimmäisinä järjestäytyivät Höytiäisen kalatalousalue Pohjois-Karjalassa ja Suvasveden kalatalousalue Pohjois-Savossa. Järvi-Suomessa kokoukset jatkuvat viikoilla 3. - 8. Etelä-Savossa ensimmäinen kokous oli 17.1., jolloin Korpijärvi-Kuolimon alue järjestäytyi. Keski-Suomessa, Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä ensimmäiset kalatalousalueet järjestäytyvät viikolla 4. ja Päijät-Hämeessä viikolla 6.

Uusien kalatalousalueiden toiminta käynnistyy

Kalatalousalue muodostuu kalataloudellisesti riittävän suuresta yhtenäisestä alueesta ja sen aluetta määritettäessä on otettu huomioon kalastuksen tarkoituksenmukainen järjestäminen ja vaelluskalojen elinkierto. ELY-keskukset tekivät vuoden 2017 lopulla päätökset alueiden rajoista, ja nyt kalatalousalueiden toiminta käynnistyy.

Kalatalousalueella on paljon tehtäviä. Kalatalousalue on kalavesien hoidosta, kalastuksen järjestämisestä vastaavien osakaskuntien ja kalastajien yhteistyöorganisaatio, jonka tärkeimpiä tehtäviä on laatia kalataloudellinen käyttö- ja hoitosuunnitelma ja sen toteuttaminen.  Kalatalousalueen vastaa myös kalastuksenvalvonnan järjestäminen. Lisäksi alue huolehtii kalastuksen ja kalakantojen hoitotoimien seurantatietojen keräämisestä.

Liite:
Kalatalousalueiden kokouskutsut ELY-keskuksen verkkosivuilla tästä linkistä

 

Lisätietoja:
Etelä-Savo: Timo Turunen, puh. 0295 026 112, timo.turunen(at)ely-keskus.fi
Kanta-Häme: Jorma Kirjavainen, puh. 0295 025 059, jorma.kirjavainen(at)ely-keskus.fi
Keski-Suomi: Veli-Matti Paananen, puh. 0295 024 582, veli-matti.paananen(at)ely-keskus.fi
Pirkanmaa: Hannu Salo, puh. 0295 025 095, hannu.salo(at)ely-keskus.fi
Pohjois-Karjala: Timo Turunen, puh. 0295 026 112, timo.turunen(at)ely-keskus.fi
Pohjois-Savo: Markku Tuomainen, puh. 0295 016 592, markku.tuomainen(at)ely-keskus.fi
Päijät-Häme: Ilkka Vesikko, puh. 0295 025 184, illkka.vesikko(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa