Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Talvihoidon taso nousi Keski- ja Itä-Suomen vilkkailla sekä keskivilkkailla maanteillä vuoden 2019 alusta (Keski-Suomi, Itä-Suomi)

Liikennevirasto (nykyinen Väylävirasto) on uusinut talvihoidon toimintalinjoja vastaamaan paremmin ilmastonmuutoksesta aiheutuneisiin keliolosuhteiden muutoksiin. Uudistuksen tavoitteena on ollut erityisesti elinkeinoelämälle tärkeän raskaan liikenteen toimintaedellytyksien parantaminen sekä tiellä liikkujien turvallisuus.

Talvihoidon toimintalinjoilla määritellään valtakunnallisesti yhtenäiset periaatteet maanteiden hoidon tasosta ja turvataan liikennöitävyys talviaikana. Toimintalinjoja sovelletaan alueellisten tarpeiden ja olosuhteiden mukaan.

Palvelutaso ja turvallisuus paranevat

Talvihoitoluokkien korotuksella tehostetaan mm. liukkaudentorjuntaa sekä alennetaan lähtökynnyksiä ja lyhennetään toimenpideaikoja lumen aurauksen osalta. Hoitoluokkien korotus koskee erityisesti vilkasliikenteisiä teitä, joilla raskaan liikenteen määrät ovat suuria. Tällä pyritään parantamaan raskaan liikenteen sujuvuutta sekä vähentämään vakavia onnettomuuksia. Hoitoluokkien liikennemäärärajojen alentamisen vuoksi myös aiempaa vähäisempiliikenteisten teiden hoitotaso paranee. Tämä näkyy keskivilkkailla seutu- ja yhdysteillä parantaen työmatkaliikenteen edellytyksiä ja turvallisuutta.

Maanteiden talvihoitoon tulleet muutokset Keski-Suomen, Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntien alueilla vuoden 2019 alusta

Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella talvihoitoluokkia korotettiin 1.1.2019 noin 740 km matkalla (noin 13,5 % maantieverkosta). Hoitoluokkien korotukset kohdistuvat vilkasliikenteisille teille noin 440 km (IS ja ISE) ja muille teille noin 300 km (IB) matkalle.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueella talvihoitoluokkia korotettiin 1.1.2019 noin 1 810 km matkalla (noin 11,5 % maantieverkosta). Hoitoluokkien korotukset kohdistuvat vilkasliikenteisille pääteille noin 810 km (IS ja ISE) ja muille teille noin 1 000 km (IB) matkalle.

Lisäksi samassa yhteydessä alempia talvihoitoluokkia (III → II) korotettiin Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella noin 80 km ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueella noin 140 km. Näitä korotuksia ei ole esitetty tämän tiedotteen liitteenä olevissa kartoissa.

Loput talvihoidon toimintalinjoihin tehdyt muutokset tulevat voimaan myöhemmin asteittain urakoiden kilpailutuksen myötä (1.10.2019 - 1.10.2023).

Autoilijoiden vastuu liikenteessä korostuu

ELY-keskus muistuttaa tienkäyttäjiä siitä, että kesäkeliä vastaavia olosuhteita ei voida talvikaudella saavuttaa toimintalinjojen tarkistuksenkaan myötä edes päätieverkolla, minkä vuoksi autoilijoiden vastuu liikenteessä korostuu. Ajonopeudet ja turvaetäisyydet tulee sopeuttaa kulloinkin vallitsevan kelin mukaan.

Autoilijoiden on syytä noudattaa erityistä varovaisuutta kohdatessaan kunnossapitokalustoa ja alentaa nopeutta. Moottoriteillä aurataan useammalla aurausyksiköllä. Tällöin autoilijoiden tulisi välttää aurausyksiköiden ohittamista ja ajautumista niiden väliin. Muillakaan teillä ei suositella aurausyksikön ohittamista. Aurausyksikkö siirtyy aika ajoin levikkeelle ja antaa selkeästi ohitusmahdollisuuden. Varsinkin pakkaskelillä pöllyävä lumi vaikeuttaa näkyvyyttä. Tällöin autoilijan on syytä pitää riittävä etäisyys aurausyksikköön.

Mihin yhteys ongelmatilanteissa

Tienkäyttäjät voivat ilmoittaa akuuteista ongelmista Tienkäyttäjän linjalle, p. 0200 2100 (24h). Yleistä palautetta talvikunnossapidosta, tienpidosta ja liikenteestä otetaan vastaan Liikenteen asiakaspalvelussa, p. 0295 020 600 (ma-pe klo 9 – 16) liikenteen.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi tai https://palautevayla.fi/aspa.

Julkaisu:

https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/lto_2018-01_talvihoidon_toimintalinjat_web.pdf

Teiden talvihoitoluokkien kuvaukset:

https://vayla.fi/tieverkko/talvihoito

Liitteet:

Talvihoitoluokkanousut Keski-Suomi ELY-keskuksen alue

Talvihoitoluokkanousut Pohjois-Savon ELY-keskuksen alue

Lisätiedot:

ELY-keskus

Yksikön päällikkö Vesa Partanen p. 0295026750 tai
kunnossapitovastaava Marja Bäck p. 0295026703

 


Alueellista tietoa