Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

ELY-keskus tukee alueellisella työlupalinjauksella yritysten kansainvälisiä rekrytointeja (Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on päivittänyt Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueellista työlupalinjausta. Linjauksessa määritellään ne ammattinimikkeet, joihin työntekijän oleskelulupaa voidaan puoltaa ilman työvoiman saatavuusharkintaa.

Päivitettyä linjausta on täsmennetty työvoiman saatavuusharkinnasta vapautettujen ammattinimikkeiden osalta ja lisäksi ELY-keskus haluaa linjauksellaan mahdollistaa yritysten työvoiman saamista nykyistä nopeammin kivialalle. Kivialan ammattilaisten osalta työpaikan voi jatkossa täyttää EU-/ETA-alueen ulkopuolisella työntekijällä ilman, että paikan tulee olla ensin haettavana työhallinnon järjestelmässä. Saatavuusharkinnasta on ollut vapautettuina nimikkeitä jo aiemmin mm. terveydenhuollossa, matkailualalla, metallialla ja maataloudessa.

Osaavan työvoiman rekrytointiongelmat ovat lisääntyneet hyvin monilla toimialoilla ja selvitysten mukaan työvoiman saatavuus on muodostunut suurimmaksi kasvun esteeksi. Nopeuttamalla rekrytointiprosesseja haluamme osaltamme edistää yritysten kasvua ja kansainvälistymistä, toteaa johtaja Petri Keränen.

Saatavuusharkinnasta vapauttaminen nopeuttaa oleskelulupaprosessia vähintään kaksi viikkoa. TE-toimisto tekee oleskelulupaprosessiin kuuluvan osaratkaisun myös saatavuusharkinnasta vapautettujen ammattinimikkeiden osalta, sillä saatavuusharkinnasta riippumatta tulee selvittää mm. se, että työsuhteen ehdot ovat asianmukaiset ja vakuutusasiat hoidettuina.

Alueellista työlupalinjaus päivitetään vuosittain tai työmarkkinatilanteen niin edellyttäessä useammin.

Työntekijän oleskelulupaprosessi

Työntekijän oleskelulupaprosessi on kaksivaiheinen. TE-toimisto selvittää ensin, onko palkasta saatava toimeentulo riittävä, onko työnteko tilapäistä vai jatkuvaa ja onko kyseiseen tehtävään saatavilla kohtuullisessa ajassa työvoimaa Suomesta tai EU/ETA -alueelta. Sen jälkeen Maahanmuuttovirasto tekee päätöksen oleskeluluvasta.

Mikä saatavuusharkinta?

Saatavuusharkinta tarkoittaa, että työnantajan on selvitettävä, onko kyseiseen tehtävään saatavilla kohtuullisessa ajassa työvoimaa Suomesta tai EU/ETA –alueelta. Käytännössä tehtävän on oltava avoinna työhallinnon järjestelmässä 2 viikon ajan.

Lisätiedot:

Johtaja Petri Keränen, puh.  0295 026 727
Ryhmäpäällikkö Hanna Määttä, puh. 0295 038 076


Alueellista tietoa