Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Verkkokalastuskielto Saimaan norppa-alueilla alkaa 15.4. (Itä-Suomi)

Kuuttien suojelemiseksi sovittu rajoitus jatkuu kesäkuun loppuun saakka.

Verkkokalastus on kielletty vuosittain saimaannorpan keskeisillä elinalueilla 15.4.–30.6. lukuun ottamatta alle 22 millimetrin solmuvälin muikkuverkkoja. Lisäksi ympärivuotisesti rajoitusalueella on kielletty saimaannorpalle vaarallisten pyydysten käyttö, kuten riimu- ja vahvalankaiset verkot sekä löysänieluiset katiskat ja merrat. Rysien, mertojen ja katiskojen nielu ei saa venyä missään olosuhteissa yli 15 sentin.

– Kalastusrajoitukset ja yhtenäinen rajoitusalue turvaavat erityisesti kuuttien elossa säilymisen niiden ensimmäisten elinkuukausien aikana, Pohjois-Savon ELY-keskuksen kalastusbiologi Teemu Hentinen kertoo.

Kalastusrajoitukset perustuvat Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja osakaskuntien välisiin sopimuksiin sekä valtioneuvoston asetukseen niillä alueilla, joilla sopimusta ei ole voimassa. Osakaskunnille maksetaan sopimuskorvausta vuosittain 1,7 € hehtaarilta. Sopimuskorvauksella osakaskunnat saavat varoja rajoitusten valvontaan ja niistä tiedottamiseen sekä kompensaatiota lupatulojen vähenemisestä. Osakaskunnilla on tiedotusvastuu sopimuksiin perustuen. Maa- ja metsätalousministeriö on varannut sopimuskorvauksiin vuosittain noin 400 000 euroa.

Saimaan verkkokalastusta ja saimaannorpalle vaarallisten pyydysten käyttöä on rajoitettu yhtenäisellä rajoitusalueella noin 2 600 km2 vuodesta 2016 alkaen. Rajoitusalue muodostuu havaittujen poikaspesien ympärille muodostetuista noin viiden kilometrin suoja-alueista sekä niitä yhdistävistä alueista lahtialueet mukaan lukien.

Kalastusrajoitusten tarkemman sisällön ja kalastusrajoitusalueen laajuuden voi tarkastaa maa- ja metsätalousministeriön sivuilta tai WWF:n verkkopalvelusta.

http://mmm.fi/saimaannorppa

http://norppakartta.wwf.fi/

Kuutteja on syntynyt yhä enemmän ja kanta levittäytynyt entisille elinalueille

Saimaannorpan suojelustrategian välitavoitteena on, että saimaannorpan talvikanta kasvaa 400 yksilöön vuoteen 2025 mennessä. Metsähallituksen kanta-arvio vuodelta 2017 oli noin 370 - 380 yksilöä ja kuutteja syntyi 83 kpl. Norppakanta on levittäytynyt hitaasti sen entisille elinalueille, kuten Puruvedelle, Etelä-Saimaalle ja Pohjois-Karjalan Pyhäselälle. Kuuttien syntyvyys on ollut viime vuosina kasvussa, mikä vahvistaa kannan runsastumista.

– Muun muassa pesäkinosten kolaaminen ja vedenkorkeuksien muutosten hillintä sekä kalastuksen ja saimaannorpan suojelun yhteensovittaminen tuottavat tulosta, joten välitavoite on saavutettavissa lähivuosina, Hentinen arvioi.


Lisätietoja
Pohjois-Savon ELY-keskuksen kalastusbiologi Teemu Hentinen, p. 0295 024 037
Pohjois-Savon ELY-keskuksen kalatalousasiantuntija Seppo Reponen, p. 0295 024 078


Alueellista tietoa