Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Uudet kalatalousalueet aloittavat toimintansa vuonna 2019 (Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu)

Kainuun, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa aloittaa vuoden 2019 alusta toimintansa 27 uutta kalatalousaluetta.

Kalatalousalueet korvaavat vanhat kalastusalueet, joita Lapin ELY-keskuksen toimialueella toimi 34. Uuden kalastuslain (379/2015)  tavoite oli vähentää kalastusalueita ja tehostaa kalatalouden kehittämistä isommilla vesistöaluekohtaisilla kalatalousalueillla.

Uuden kalastuslain mukaan vesialueet tulee jakaa niiden omistussuhteista sekä hallinnollisista rajoista riippumatta kalatalousalueisiin. Kalatalousalueiden tulee muodostua kalataloudellisesti riittävän suurista yhtenäisistä alueista. Kalatalousalueeseen kuuluvaa aluetta määritettäessä on erityisesti huomioitava vaelluskalojen elinkierto, kalastuksen tarkoituksenmukainen järjestäminen sekä vesialueiden valuma-alueet.

Kalatalousalueen tulee laatia omalle toimialueelle kalavarojen käyttö ja hoitosuunnitelma, järjestää kalastus ja kalastuksen valvonta siten että turvataan kalavarojen kestävä ja monipuolinen tuotto, kalakantojen luontainen elinkierto sekä kalavarojen ja muun vesiluonnon monimuotoisuus ja suojelu.

ELY-keskus kutsuu koolle kalatalousalueen ensimmäisen yleiskokouksen vuoden 2019 alussa.

Kalatalousalueiden ensimmäisten yleiskokousten paikoista ja ajoista tiedotetaan yleistiedoksiannolla Virallisessa lehdessä 21.12.2018 ja 4.1.2019.

Vuoden 2019 alussa annetaan yleistiedoksiantokuulutus ELY-keskusten eri toimipaikkojen ilmoitustaululle sekä nettisivulle (http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset)

Lisätietoja:                

Johtava kalatalousasiantuntija Markus Huolila puh. 0295 023 541              

Lapin maakunta:

Kalatalousasiantuntija Jouni Hiltunen, puh. 0295 037 046

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunta:

Kalatalousasiantuntija Kalle Torvinen, puh. 0295 023 589


Alueellista tietoa