Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Neuvottelukunta tuo uusia tuulia vesienhoitoon Ikaalisten reitille (Pirkanmaa)

Pirkanmaan ELY-keskuksen vetämän Yhteistyöllä vesistöt kuntoon Ikaalisten reitillä -hankkeen organisoitumiseksi ollaan perustamassa neuvottelukuntaa. Tähän organisaatiomalliin on päädytty lukuisten järvi-iltojen ja tapahtumien sekä toimijoille suunnatun kyselyn tulosten perusteella. Neuvottelukunnan nähdään parhaiten palvelevan Ikaalisten reitin vesienhoidon yhteistyötä keveällä mutta mahdollistavalla hallintorakenteellaan.

-  Ikaalisten reitin neuvottelukunnan perustamiskokous järjestetään Ikaalisissa 12.12.2018. Tilaisuuteen kulminoituu vuoden kova ja perusteellinen valmistelutyö, tiivistää projektiasiantuntija Virve Rinnola Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Neuvottelukunnan perustamisesta on sovittu yhdessä Pirkanmaan ELY-keskuksen ja alueen kuntien kanssa osana Yhteistyöllä vesistöt kuntoon Ikaalisten reitillä -kärkihanketta. Samalla todettiin, että neuvottelukuntaan toivotaan viranomaisten rinnalle laajaa sidosryhmäedustusta.  Neuvottelukunnan perustamisesta järjestettiin myös kaikille avoin infotilaisuus lokakuussa.

Neuvottelukunta herätti laajaa kiinnostusta

Vesienhoidon Neuvottelukunta on ensimmäinen lajissaan Pirkanmaalla, ja sen toiminta on tarkoitettu pysyväksi. Neuvottelukuntaan on kutsuttu eri tahoja jäseniksi ja yhteistyö onkin kiinnostanut laajasti, sillä  57 eri organisaatiota on nimennyt jäsenensä neuvottelukuntaan. Nimeämisen tehneet tahot ovat keskenään hyvin erilaisia ja eri sektoreilta: aina maakuntaliitosta kuntiin, luonnonsuojeluliitosta vesiensuojeluyhdistyksiin ja MTK:n paikallisjärjestöihin sekä Pirkanmaan kalatalouskeskus ry:stä kalastusalueisiin ja osakaskuntiin - ja onpa mukana pari yritystäkin.

-  Neuvottelukuntaa kohtaan syntynyt kiinnostus on ylittänyt odotuksemme. Eri tahot tuovat mukanaan paikallista näkemystä sekä tuntemusta toimintaan, tunnustaa Rinnola.

Neuvottelukunnan tavoitteena on vuonna 2019 tehdä käytännönläheinen vesienhoidon toimeenpano-ohjelma. Esimerkiksi Ikaalisten kaupunki on nimennyt kaupungin ympäristönsuojelusihteeri Teijo Jokisen varsinaiseksi jäseneksi ja varajäseneksi teknisen johtajan Satu Raskin, jotka osaltaan tulevat ahertamaan neuvottelukunnassa.

- Alusta asti oli selvää, että kaupunkimme on mukana neuvottelukunnan toiminnassa, sillä Ikaalisten keskustaajama ja kylätaajamat sijaitsevat laajan ja keskeisen Kyrösjärven äärellä, ja vesistöillä on suuri merkitys ympäristölle. Myös ympäristölautakunnan tavoitteisiin on hiljattain lisätty vesienhoidollisia tavoitteita. Toivottavasti neuvottelukunta pystyy laaja-alaisesti ja kauaskantoisesti pohtimaan ja ratkaisemaan vesistöjen suojelua koskevia ongelmia, mietiskelee Jokinen.

Konkreettisten toimenpiteiden avulla vesistöjen tilaa voidaan parantaa esim. vähentämällä vesistöihin pääsevää ravinnekuormitusta. Myöskin kalakannoille otollisten olosuhteiden luominen on tärkeää.

-  Haluan omalta osaltani edistää Ikaalisten alueella ympäristönsuojelua ja vesienhoitoa sekä tuoda neuvottelukuntaan oman, vuosikymmenten kokemuksen ympäristöviranhaltijana olemisesta. Olen ollut mukana useassa vesiensuojelusuunnitelman ja siihen perustuvan seurantatutkimuksen valmistelussa. Lisäksi olen mukana Pirkanmaan vesienhoidon yhteistyöryhmässä, joten koen, että minulla on paljon annettavaa neuvottelukuntatyöhön, kertoo Jokinen.

Yhteistyöllä vesienhoito onnistuu

Vesienhoidon keskeisenä tavoitteena on estää jokien, järvien ja pohjavesien tilan heikkeneminen sekä pyrkiä kaikkien vesien vähintään hyvään tilaan. Vesien hyvä tila parantaa erityisesti vesien virkistyskäytön mahdollisuuksia tarjoten turvallisen uimaveden ja järviveden käytön, runsaat kalavarat - ja lisäksi se myös nostaa kiinteistöjen arvoa.

- Tavoitteeseen ei ole vielä kaikkialla Ikaalisten reitillä päästy, mutta yhdessä tekeminen ja yhteiset päätökset tuovat tavoitteen lähemmäksi toteutumista, kannustaa Rinnola. Hän jatkaa odottavansa kovasti yhteistyötä neuvottelukunnan kanssa ja toimeenpano-ohjelman työstämistä.

Ikaalisten kaupungin ympäristönsuojelusihteeri Teijo Jokinen näkee myös, että vesistöjen kunnosta ja tilasta huolehtiminen on meidän kaikkien yhteinen asia.

- Vapaaehtoisuuteen ja kumppanuuteen perustuvana neuvottelukuntaan saadaan mukaan vesienhoidosta aidosti kiinnostuneita tahoja. Eri toimijoiden kautta saadaan esille monipuolista asiantuntemusta, jonka avulla päästään lähemmäs tavoitteita, Jokinen painottaa.

Lisätietoja:

  • projektiasiantuntija Virve Rinnola, Pirkanmaan ELY-keskus, puh. 0295 036 345, virve.rinnola(at)ely-keskus.fi
  • ympäristönsuojelusihteeri Teijo Jokinen, Ikaalisten kaupunki, 044 730 6221, teijo.jokinen(at)ikaalinen.fi

Ikaalisten vesistöreitin alue sijaitsee kymmenen kunnan alueella: Hämeenkyrössä, Ikaalisissa, Jämijärvellä, Kankaanpäässä, Karvialla, Kihniössä, Nokialla, Parkanossa, Virroilla sekä Ylöjärvellä.


Alueellista tietoa