Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Moporeittimuutoksia Lappeenrantaan, Luumäelle ja Haminaan (Kaakkois-Suomi)
 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus toteuttaa maantieverkolle muutamia moporeittimuutoksia ensi viikolla. Muutosten taustalla on mm. liikenneympäristössä, liikennemäärissä ja/tai nopeusrajoituksessa tapahtuneet muutokset. Päätökset perustuvat v. 2015 toteutettuun moporeittiuudistukseen ja siinä käytettyihin kriteereihin, jotka pohjautuvat Liikenneviraston "Mopon paikka liikenneympäristössä"- ohjeeseen. Muutosten tavoitteena on yhtenäistää alueella käytettävät moporeittiperiaatteet ja siten parantaa sekä mopoilijoiden, jalankulkijoiden että pyöräilijöiden turvallisuutta.

Taustalla v. 2015 toteutettu moporeittimuutos

Nykyohjeistuksen mukaan mopon paikka on lähtökohtaisesti ensisijaisesti ajoradalla. Kevyen liikenteen väylillä mopot voidaan sallia perustellusti mm. nopeusrajoitus, liikennemäärä, raskaan liikenteen osuus sekä piennarleveys huomioiden. Kaakkois-Suomen alueella maantieverkon moporeittimuutoksia toteutettiin laajalti keväällä 2015. Tällöin mopot siirrettiin monelta kevyen liikenteen väylältä ajoradalle huomioiden kuitenkin paikalliset olosuhteet ja paikoin poikkeuksellisen suuret raskaan liikenteen määrät.

Uudistuksen tavoitteena oli parantaa sekä mopoilijoiden että kevyen liikenteen väylillä liikkuvien liikenneturvallisuutta. Mopojen ajoradalle siirron taustalla oli selkiyttää mopon asemaa ja vastuuta liikenteessä, sillä autoilijat pystyvät havaitsemaan mopot paremmin ja kevyen liikenteen väylä rauhoittuu kevyen liikenteen tarpeisiin. Tehtyjen muutosten vaikutusta tapahtuneisiin onnettomuuksiin on vaikea arvioida vähäisten onnettomuusmäärien ja satunnaisvaihtelujen takia. Vuoden 2014 tasosta vuoteen 2017 Kaakkois-Suomen maantieverkolla tapahtuneet mopo-onnettomuudet ovat tilastojen valossa vähentyneet kolmanneksen. Mopokanta kuitenkin laskee jatkuvasti, millä on luonnollisesti vaikutusta onnettomuusmäärien laskuun.

Tulevat moporeittimuutokset

Moporeittimuutoksia toteutetaan viikon 24 aikana seuraavissa kohteissa:

Lappeenranta: Mt 408 Taipalsaarentielle tulevan 70 km/h nopeusrajoituksen takia mopot sallitaan jatkossa kevyen liikenteen väylällä aina Voisalmentien liittymään asti (aiemmin siirtymäpaikka kevyen liikenteen väylältä ajoradalle ja toisinpäin on ollut Piiluvan leirikeskuksen liittymässä). Muutos tarjoaa mopoilijalle vähäliikenteisemmän reittivaihtoehdon Voisalmentien kautta.

Luumäki: Vt 6 Taavetti-Lappeenranta hankkeen valmistumisen myötä vanha valtatie 6 jäi rinnakkaistieksi ja ko. tien liikennemäärät tippuivat merkittävästi. Tästä em. syystä mt 3846 tien varressa oleva kevyen liikenteen väylä rauhoitetaan kevyen liikenteen tarpeisiin ja mopot siirretään ajoradalle.

Hamina: Mt 170 Helsingintiellä mopot siirretään kevyen liikenteen väylältä ajoradalle, sillä tiellä on nykyisin maksimissaan 70 km/h nopeusrajoitus ja piennar on poikkeuksellisen leveä. V. 2015 moporeittimuutoksia tehtäessä Helsingintie jätettiin tarkastelutta, sillä E18 rakentamisaikana tiellä oli poikkeusjärjestelyt suurine liikennemäärineen. Yhtenevien moporeittien vuoksi myös mt 14667 Summantiellä mopot ajavat jatkossa ajorataa pitkin.

Muutokset tulevat voimaan heti, kun liikennemerkit on muutettu maastoon. Muutoskohtia koskevat kartat ovat nähtävissä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen Internet-sivuilta: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kaakkois-suomi-moporeitit

Kaakkois-Suomen moporeitit

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueen maantieverkolla on kevyen liikenteen väyliä yhteensä noin 400 kilometriä. Näistä mopoille sallittuja on jatkossa noin 140 kilometriä. Maantieverkon kevyen liikenteen väylät ja mopon paikka liikenneympäristössä on nähtävissä karttasovelluksessa: http://arcg.is/SLrKi

Lisätietoja: Liikenneturvallisuusvastaava Sonja Lehtonen, puh. 0295 029 385

 


Alueellista tietoa