Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Mäntyharjun kemikaalionnettomuuden ympäristövaikutusten seurannassa uusia tuloksia - haitta-ainepitoisuudet nousussa, vaikutusalue laajenee (Etelä-Savo)

Haitta-ainepitoisuudet ovat nousseet Ojatauksenlammesta Pajulampeen laskevassa ojastossa. Maanantaina 9.4 Ojantauksenlammesta Pajulammen suuntaan laskevasta ojavedestä otetuissa näytteissä veden MTBE-pitoisuus oli 33 000 µg/l (mikrogrammaa/l). Tämä pitoisuus ylittää MTBE:n hajukynnyksen selvästi.

Sunnuntaina 8.4 Ojantauksenlammesta otetussa lampivedessä pitoisuus oli luokkaa 1,0 µg/l, joka vastaa sen hetkistä lammesta Pajulammen suuntaan lähtevän ojaveden pitoisuutta. Pajulammen haitta-ainepitoisuudet ovat myös nousemassa ja hajukynnys ylittymässä. Tämänhetkisen ennusteen ja arvion mukaan Pajulammen MTBE-pitoisuus nousisi arvoon 25 mg/l. Hajuhaittoja alueella tullee esiintymään pidempään.

Myös Pajulammesta Sarkaveteen laskevien purojen haitta-ainepitoisuuksien ennustetaan nousevan. Laadittujen alustavien arvioiden mukaan haitta-ainepitoisuudet kohoavat myös Sarkavedessä. Ennusteen ja arvion mukaan Sarkaveden haitta-ainepitoisuus nousisi arvoon 0,03 mg/l. Ennuste tarkentuu kun uusia näytteitä valmistuu. Vesistövaikutukset rajautuvat haitta-aineiden kulkeutumisreitille.

Tämänhetkisen arvion mukaan päästöstä ei ole vaikutuksia läheisiin talousvesikaivoihin. Asia varmistuu suoritettavan seurannan yhteydessä.

Torstaina 12.4. otetaan laajemmat näytteet onnettomuusalueelta Sarkaveteen saakka. Kunnostustoimet alueella jatkuvat. Haitta-aineen leviämistä rajoittava pato ja puomituksia on rakennettu. Vaurioituneiden vaunujen poisto alueelta alkaa 12.4. Ympäristön tilasta tiedotetaan aktiivisesti alueen asukkaille.  

Haitta-aineelle haiseva ja maistuva vesi ei sovellu talousvedeksi

MTBE:lle ei ole annettu Suomessa talousveden terveysperusteisia laatuvaatimuksia tai -suosituksia. Talousveden käytettävyyttä rajoittaa kemikaalin aiheuttama haju ja maku. Talousvedessä ei saa olla vierasta hajua tai makua. Haju varoittaa jo itsessään käytettävyydestä. Vettä ei pidä juoda eikä käyttää pesu- tai saunavetenä, jos hajun tuntee. Haju jää myös iholle.

Voimassa olevien kriteerien perusteella MTBE:tä ei luokitella ympäristölle vaaralliseksi. MTBE on vain lievästi myrkyllistä vesieliöille. MTBE:n ei ole todettu kertyvän ravintoverkkoon.

Onnettomuus tapahtui lauantaina 7.4. kun Mäntyharjun Kinnin seisakkeella välivarastoinnissa ollut 50 junavaunun letka lähti tuntemattomasta syystä liikkeelle ja yksi säiliövaunu törmäsi päätepuskimeen. Vaunu suistui raiteelta ja rikkoutui. Säiliössä oli 61 tonnia kemikaalia (MTEB), josta 35 tonnia valui mahan ja on kulkeutumassa ojia pitkin läheisiin vesistöihin.

Lisätietoja:

Esa Rouvinen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 4228, esa.rouvinen(at)ely-keskus.fi
Raija-Leena Heino, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, p. 044 794 4718, raija-leena.heino(at)mikkeli.fi


Alueellista tietoa