Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Salonjoen jäänpidätysrakenteiden rakennustyöt käynnistyneet Perttelin Yyrönkoskella (Varsinais-Suomi)

© Marko Huhtakallio

Hankkeen taustaa

Salon keskusta on yksi Suomen 21 merkittävästä tulvariskialueesta. Tulvavaaran kaupungin keskustaan muodostaa viime vuosina usein nähdyt jäälähtötulvat. Normaalia suurempi kevättulva yhdistettynä Salonjoen vahvaan jääkanteen voi pahimmillaan aiheuttaa joen alajuoksulle jääpadon, joka nostaa veden Salon keskustaan ja aiheuttaa kymmenien miljoonien eurojen vahingot. Ilmastonmuutoksen seurauksena jäänlähtöjä voi tapahtua jatkossa lämpimien ja sateisten sääjaksojen yhteydessä yhä todennäköisemmin myös keskellä talvea, kuten muutama viikko sitten Salonjoella nähtiin.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Salon kaupungin vuonna 2011 käynnistämässä Salon tulvasuojeluhankkeessa on mallinnettu Salon keskusta-alueen ja Meriniityn teollisuusalueen tulvavaaraa useissa erilaisissa vesistö-, meri- ja jääpatotulvatilanteissa. Mallinnukset osoittivat, että pahimman tulvavaaran aiheuttavat jäänlähtötilanteet, mikäli jäät ovat liikkeelle lähtiessään vahvoja ja aiheuttavat jääpadon Salon keskustaan tai jokisuuhun. Tällöin vesi voi nousta satoihin kiinteistöihin Salon keskustan ja meren välisellä alueella ja Salonjoenjoen siltarakenteet voivat vaurioitua. Mallinnuksen jälkeen tarkasteltiin eri vaihtoehtoja tulvariskien vähentämiseksi. Tarkastelussa olivat Salonjoen ruoppaus, tulvapenkereiden rakentaminen, jäänpidätysrakenteet sekä erilaisia yhdistelmiä näistä. Kustannus-hyötysuhteeltaan parhaaksi vaihtoehdoksi osoittautuivat jäänpidätysrakenteet ja niiden suunnittelu käynnistettiin. Lupahakemussuunnitelma valmistui vuonna 2015 ja hankkeelle myönnettiin vesilain mukainen lupa alkuvuonna 2016.

Salonjoen jäänpidätysrakenteiden rakentaminen, kuten hankkeen aiempi suunnitteluvaihe, rahoitetaan Salon kaupungin ja valtion (maa- ja metsätalousministeriön rahoitus) yhteisrahoituksella. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 1-1,5 milj. €. Tarkoitus on rakentaa vuosina 2018-2019 vähintään kolmeen Salon keskustan ja Perttelin väliseen koskialueeseen jäänpidätysrakenteet, joilla tavoitellaan koskien luonnonmukaisen jäänpidätyskyvyn parantamista. Tavoitteena on saada Salonjoen jäiden lähtö pysähtymään tulevina vuosina mahdollisimman pitkäksi aikaa Salon keskustan yläpuoliselle jokiosuudelle tulvahuipun ohi, jolloin vältytään vahingollisia tulvia aiheuttavilta jääpadoilta kaupunkikeskustassa. Lisäksi koskialueille toteutetaan jäänpidätysrakenteiden rakentamisen yhteydessä kalataloudellinen kunnostus, joten Salonjoen hanke parantaa sekä tulvariskien hallintaa että joen ekologista tilaa mm. vaelluskalojen näkökulmasta.

Yyrönkosken pilottikohteen rakennustyöt parhaillaan käynnissä

© Juha-Pekka Triipponen

Salon kaupungin ja ELY-keskuksen kesken sovittiin hankkeen saatua vesilain mukaisen luvan, että ensimmäisessä urakkavaiheessa toteutetaan vain yksi kohde, josta saatavia oppeja voidaan hyödyntää seuraavien kohteiden valmistelussa. Aiempia kokemuksia ei tällaisesta työstä ole, koska vastaavanlaista hanketta ei ole aiemmin toteutettu missään muualla Suomessa tai ulkomailla.

Yyrönkosken niskalle ollaan parhaillaan asentamassa neljää betonista ja luonnonkivestä koostuvaa rakennetta, jotka koostuvat 17 tonnia painavasta kaukalomaisesta betonielementistä ja siihen päälle valettavista luonnonkivistä. Yhden rakenteen kokonaismassa on noin 50 tonnia. Suurta massaa vaaditaan, jotta suuretkaan jääkuormitukset eivät jatkossa liikuttelisi rakenteita. Rakennustyön yhtenä haastavimpana vaiheena oli painavien betonielementtien kuljetus jyrkässä jokilaaksossa sijaitsevaan työkohteeseen. Yyrönkosken kalatalouskunnostus toteutetaan jäänpidätysrakenteiden valmistumisen jälkeen lähiviikkojen aikana.

Salonjoen jäänpidätysrakenteiden suunnitelman on laatinut oululainen Ecoriver OY.  Yyrönkosken pilottikohteen urakoitsijana toimii M. Huhtakallio OY Kangasalalta ja rakennuttamiskonsulttina Sweco PM OY.

Salon kaupunki ja Varsinais-Suomen ELY-keskus järjestävät hankkeesta medialle tiedotustilaisuuden torstaina 15.2.2018 klo 14-15 Yyrönkoskella Perttelissä (Pappilantie 83, Pertteli)
 

Lisätietoja:

Tilaaja: Petri Virtanen, yhdyskuntatekniikan kaupungininsinööri,
Salon kaupunki, puh. 044 778 5201

Tilaaja: Juha-Pekka Triipponen, johtava vesitalousasiantuntija,
Varsinais-Suomen ELY-keskus, puh. 0295 022 953

Rakennuttamiskonsultti: Sweco PM OY, Pasi Orava, puh. 040 836 5982

Suunnittelija: Timo Pohjamo; Ecoriver OY, puh. 040 552 2842


Alueellista tietoa