Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

ELY-keskuksella hyvät kokemukset rampista väärään suuntaan ajamisen ennaltaehkäisemisestä (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen pilottihankkeessa on testattu rampista väärään suuntaan ajamisen ennaltaehkäisyä. Väärään suuntaan ajaminen moottori- tai muulla kaksiajorataisella tiellä on varsin harvinainen onnettomuustyyppi, joka johtaa yleensä seuraamukseltaan vakavaan onnettomuuteen. Pilottiprojektissa kokeiltiin erilaisia ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, joilla olisi mahdollista ehkäistä moottoritien rampista väärään suuntaa ajamista. Parannustoimenpiteitä toteutettiin valtatiellä 1/ (E18) välillä Paimio-Muurla. Merkittävin uusi järjestelmä on liikennevalo, joka syttyy punaiseksi, kun autoilija on ajanut väärän suunnan rampille.

Väärän suunnan onnettomuuksien estämiskeinoja toteutettiin vuonna 2017 valtatiellä 1 (E18) välillä Turku-Muurla. Viitoituksen, opastuksen ja tiemerkintöjen toimenpiteissä keskityttiin reittiviitoituksen selkeyteen, kielletty ajosuunta merkkien näkyvyyteen ja toistamiseen sekä ajosuuntaa osoittavien nuolien, pysäytysviivojen ja kaistamaalausten näkyvyyteen ja selkeyteen. Liittymiä muotoiltiin keskisaarekkeita pidentämällä, jotta väärän suunnan rampille kääntyminen estetään tai on mahdollisimman vaikeaa.

Halikon eritasoliittymän rampilla 1 ja Pappilan eritasoliittymän rampilla 3 ei voida estää väärään suuntaan ajamista rakenteellisilla toimenpiteillä kuten rampin suun muotoilu tai saarekkeiden muotoilu. Rampeille asennettiin tutkailmaisimet (2 kpl) nykyisiin portaaleihin ja yksi ilmaisin portaalin jälkeen. Tutkat havaitsevat rampilla väärään suuntaan ajavat. Normaali ajosuunta rampilla ei aiheuta ilmoitusta tutkailmaisimelle. Portaalien tutkailmaisimet lähettävät tiedon rampin molemmille puolille asennetuille liikennevaloille, jotka syttyvät ja havahduttavat väärään suuntaan ajavan. Liikennevaloina on käytetty yksiaukkoisia punaisia liikennevaloja. Rampin liikennevalopylvääseen on asennettu kolmas tutkailmaisin havaitsemaan ajoneuvon, joka jatkaa väärään suuntaan ajamista punaisista liikennevaloista huolimatta. Havainnosta voidaan lähettää tieto Liikennekeskukseen, jonka jälkeen keskus ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin.

Varoitusvalot ovat toimineet muutamia häiriöitä lukuun ottamatta erinomaisesti ja kokeilurampeissa ei ole tapahtunut yhtään ramppia väärään suuntaan ajamista, missä kuljettaja ei olisi kääntynyt punaisen valon nähtyään. Halikon rampissa on vuonna 2017 silminnäkijähavainnon perusteella kaksi autoa yrittänyt lähteä ajamaan ramppia väärään suuntaan mutta ovat kääntyneet viimeistään punaisissa valoissa. Pilottikohteisiin on tehty 27 havaintokäyntiä ja aina laitteet ovat toimineet.

Pilottikohteeksi valittiin E18 Paimio-Muurla -välillä, sillä ko. tieosuudella on tapahtunut kaksi väärän suunnan onnettomuutta 2010- 2015 välisenä aikana. Molemmat onnettomuudet johtivat liikennekuolemiin. Lisäksi Halikon ja Pappilan eritasoliittymissä on sattunut useita tapauksia, joissa ramppeja on ajettu väärään suuntaan. Osa tapauksista on johtanut kuolonkolareihin. Liittymäalueet ovat laajoja, eivätkä kaikki ihmiset ole havainneet ajavansa ramppia väärään ajosuuntaan. Mikäli rampilla väärään suuntaan ajava ihminen etenee varsinaisen moottoritien vastakkaisen suunnan ajokaistoille asti, niin liikenneonnettomuuden riski on huomattava ja seuraukset ovat usein vakavia (kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen johtanut kohtaamisonnettomuus).

E18-moottoritie välillä Paimio-Muurla avattiin liikenteelle vuonna 2003. Moottoritien eritasoliittymien ramppien liittymät alempitasoiseen maantiehen suunniteltiin silloisten ohjeiden mukaisiksi. Liittymäalueet ovat lähes alkuperäisessä muodossaan.

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, liikenneturvallisuusinsinööri Jaakko Klang, p. 040 082 4207


Alueellista tietoa