Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Ylä-Savon ja Siilinjärven liikenneturvallisuussuunnitelma kannustaa liikkumaan turvallisesti (Pohjois-Savo)

Ylä-Savon ja Siilinjärven kunnat ovat päivittäneet yhteistyössä Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja sidosryhmien kanssa kuntien liikenneturvallisuussuunnitelman. Suunnitelma koskee Iisalmen, Kiuruveden, Lapinlahden, Rautavaaran, Siilinjärven, Sonkajärven ja Vieremän kuntia.

Suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta alueen kunnissa. Visiona on, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä.

Liikkumistottumuksia selvitettiin kyselyllä – Matkapuhelimen käyttö yleisin liikennerikkomus

Ylä-Savon ja Siilinjärven asukkaiden liikkumistottumuksia kartoitettiin liikenneturvallisuuskyselyn avulla syksyllä 2016. Kyselyn perusteella talvisin petrattavaa on nastarenkaiden tai liukuesteiden käytössä. Suurin osa kyselyyn vastaajista tunnustaa myös käyttävänsä matkapuhelinta puheluihin tai viestittelyyn ajon aikana.

Kyselyssä asukkaat saivat lisäksi kertoa, mitä liikennerikkomuksia he havaitsevat päivittäin liikenteessä. Näistä yleisimpiä olivat matkapuhelimen käyttäminen autolla ajettaessa, nopeusrajoitusten noudattamatta jättäminen ja turvavälin unohtaminen.

Liikenneympäristöä kehitetään - Erityisesti taajamien turvallisuuteen kiinnitetään huomiota

Liikenneturvallisuussuunnitelma pitää sisällään toimenpiteitä liikenneympäristön kehittämiseksi. Liikenneympäristön kehittämisellä pyritään parantamaan eri liikkujaryhmien liikkumismahdollisuuksia, vähentämään onnettomuuksia ja pienentämään onnettomuuksien vakavuutta.

Toimenpiteiden valinnassa on painotettu pieniä ja helposti toteutettavia sekä kestävää liikkumista tukevia toimenpiteitä. Liikenneympäristöön kohdistuvien toimenpiteiden kokonaiskustannusarvio on noin 21,4 miljoonaa euroa, joka jakaantuu osapuolten kesken seuraavasti: 10,2 milj.eur Pohjois-Savon ELY-keskus, 4,4 milj.eur Iisalmen kaupunki, 2,0 milj.eur Kiuruveden kaupunki, 1,4 milj.eur Lapinlahden kunta, 0,1 milj.eur Rautavaaran kunta, 0,6 milj.eur Siilinjärven kunta, 0,2 milj.eur Sonkajärven kunta, 1,7 milj.eur Vieremän kunta ja 0,8 milj.eur muut vastuutahot (mm. Liikennevirasto, yksityinen).

Useat toimenpiteet liittyvät jalankulku- ja pyöräily-yhteyksien ja niiden turvallisuuden parantamiseen. Suunnitelmassa esitetyt liikenneympäristön parantamistoimenpiteet koskevat muun muassa ajonopeuksien hillitsemistä sekä liittymien ja suojateiden parantamista. Pääpaino on taajamissa, joihin etenkin jalankulku ja pyöräily keskittyvät. Lisäksi jokaiseen kuntaan on esitetty esteettömyyttä parantavia toimenpiteitä.

Kuntien liikenneturvallisuusryhmät koordinoivat liikenneturvallisuustyötä

Liikenneturvallisuustyön ylläpitämiseksi on kunnille laadittu malli liikenneturvallisuustyön kehittämiseksi kunnan jokapäiväisessä toiminnassa. Jokaisessa kunnassa toimii liikenneturvallisuusryhmä, joka koordinoi kunnassa tehtävää liikenneturvallisuustyötä. Liikenneturvallisuussuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden, kuten tapahtumien, teemapäivien ja tiedotuksen, toteutumisen seuranta asettuu luontevasti liikenneturvallisuusryhmien tehtäväksi.

Konsulttina Ylä-Savon ja Siilinjärven kuntien liikenneturvallisuussuunnitelman päivitystyössä toimi Ramboll Finland Oy.

Liiteaineisto:

Lisätietoja:                     

Iisalmen kaupunki: Jyrki Könttä
puh. 040 588 9022, jyrki.kontta(at)iisalmi.fi

Kiuruveden kaupunki: Ari Ruotsalainen
puh. 0400 371 128, ari.ruotsalainen(at)kiuruvesi.fi

Lapinlahden kunta: Kimmo Karoluoto
puh. 040 4883 711, kimmo.karoluoto(at)lapinlahti.fi

Rautavaaran kunta: Petri Ahonen
puh. 040 860 8216, petri.ahonen(at)rautavaara.fi

Siilinjärven kunta: Ari Kainulainen
puh. 017 401 501, ari.kainulainen(at)siilinjarvi.fi

Sonkajärven kunta: Jari Sihvonen
puh. 0400 243 136, jari.sihvonen(at)sonkajarvi.fi

Vieremän kunta: Mikko Kajanus
puh. 0400 370 112, mikko.kajanus(at)vierema.fi

Pohjois-Savon ELY-keskus: Kyllikki Komulainen
puh. 0295 026 729, kyllikki.komulainen(at)ely-keskus.fi

Ramboll Finland Oy: Teemu Kinnunen
puh. 050 336 9689, teemu.kinnunen(at)ramboll.fi

Ramboll Finland Oy: Pilvi Lesch
puh. 040 718 0607, pilvi.lesch(at)ramboll.fi


Alueellista tietoa