Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Vesistöjen hoito- ja kunnostustyöt jatkuvat Puruveden vesistöalueella (Etelä-Savo)

EU-rahoitteisen FRESAHBIT Life Puruvesi -hankkeen vuoden 2017 jälkipuoliskon merkittävimpiin hoito- ja kunnostustoimiin kuuluvat Kerimäellä Jouhenjoen kosteikon sekä Kiteellä Hummonselän pohjoispuolella kolmen erillisen valuma-aluekunnostuskohteen rakentaminen. Käynnistymässä on myös Savonlinnan kaupungin ja Etelä-Savon ELY-keskuksen rahoittama Kerimäen Kirkkorannan ruoppaus, joka on mahdollista integroida osaksi FRESHABIT Life -hankekokonaisuutta. Näistä rakennustöistä järjestetään erillinen tiedotustilaisuus 13.11.2017.

FRESHABIT Life Puruvesi -hanketta on toteutettu jo lähes kahden vuoden ajan. Hankkeessa mukana olevilla tahoilla on omat toimenpidevastuunsa ja aikataulunsa. Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan ELY-keskukset vastaavat osaltaan muun muassa valuma-alueella tehtävistä kunnostuksista, vesienhoidon toimenpiteistä vesistöalueilla sekä ympäristön tilan seurannasta.

Vesinäytteenottoa Kiteen Ketolanlahdella vuonna 2017. Kuva: Pekka Sojakka

Hyviä kokemuksia hoitokalastuksesta

Etelä-Savon ELY-keskus jatkaa vuonna 2016 aloitettua hoitokalastusta maakunnan rajalla sijaitsevalla Puruveden Haudanlahdella. Hoitokalastus toteutetaan syysnuottauksena ja urakoitsijana toimii Järvikalastus Turtiainen Ky, joka vastasi myös edellisvuoden kalastuksesta ja luotauksesta. Töiden on määrä alkaa joko 8.11. tai 9.11. riippuen jäätilanteesta, ja työt kestävät arviolta 3-4 päivää. Hoitokalastus on osa FRESHABIT Life –hankkeen vesienhoitotoimia. Hoitokalastus on ravintoverkkokunnostusta ja sillä poistetaan vesistöön kulkeutuneita ravinteita kalojen mukana, vähennetään levien lisääntymistä ja parannetaan vesistön luontaista tilaa. Kalastuksen kohteena on erityisesti Puruvedellä voimakkaasti lisääntyneet särkikalat, ja särkikalakantoja kurissa pitävät petomaiset kalat pyritään vapauttamaan saaliin joukosta.

Vuoden 2016 hankkeen syysnuottauksessa hoitokalastuksen kokonaissaalis oli yhteensä 32 tonnia. Tuolloin särkikalojen osuus oli yli 95 % biomassasta, josta lahnan ja pasurin osuus oli noin 65 %. Hoitokalastuksen seurauksena fosforia arveltiin poistuvan vesistöstä noin 250-270 kg ja tulosta voidaan pitää erittäin hyvänä. Kevään 2017 kokeiluluonteisen kutukalan rysäpyynnin tulos jäi Ristilahdella ja Haudanlahdella melko heikoksi. Rysäpyynnin kokonaissaalis oli tuolloin vain noin 3,9 tonnia, josta salakan osuus oli lähes 40 %.

Toistaiseksi suurin osa hoitokalastuksen saaliista on päätynyt minkkitarhoille, biokaasulaitokseen tai kompostiin. Saaliin jatkokäsittelyssä ihmisravinnoksi hyödyntämisessä on vielä paljon parantamisen varaa, mutta kehittämismahdollisuudet ovat hyvät, sillä Puruveden kalatuotteet ovat maankuuluja. Vuoden 2017 lopussa on tarkoitus valita myös hankkeen toinen hoitokalastusalue. Hoitokalastuksiin Puruvedellä on mahdollista käyttää myös ELY-keskuksen myöntämää vesienhoidon avustusrahaa.

Syysnuottausta Haudanlahdella syksyllä 2016. Kuva: Pekka Sojakka

Vesienhoito- ja kunnostustoimien tuloksellisuutta seurataan

FRESHABIT Life –hankkeen hoitokalastuksen vesistövaikutuksia arvioidaan vesistönäytteenotoilla ennen hoitotoimien aloittamista ja useampana vuonna hoitotoimien päättymisen jälkeen. Mittauksiin kuuluu laaja vesikemiallinen analytiikka muun muassa vesistön ravinteisuudesta, happipitoisuudesta, sameudesta ja näkösyvyydestä. Lisäksi ravintoverkon kehitystä ja tilan paranemista seurataan muun muassa kasviplanktonnäyteillä sekä koekalastuksella.

Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan ELY-keskukset ovat tehneet vuosien 2015-2017 aikana kasvillisuus- ja pohjanlaatukartoituksia sekä mittauksia ja näytteenottoja uomista ja järvialueelta ympäri Puruvettä. Työt liittyvät koko hankkeen tiedon hankinnan tarpeisiin muun muassa kaukokartoituksen ja kuormitusmallinnuksen kehittämiseen, valuma-alueella tehtävien vesienhoitotoimenpiteiden vaikuttavuuden arviontiin ja hankkeeseen kuuluvien toimenpidealueiden yleiseen tilaseurantaan. Ympäristötiedon hankinta ja tila-arviot Puruvedellä jatkuvat koko hankekauden ajan, eli vuoteen 2021 saakka.

Linkit:

Lisätietoja:

Vesistöasiantuntija Pekka Sojakka, Etelä-Savon ELY-keskus, pekka.sojakka(at)ely-keskus.fi, p. 0295024 233

 


Alueellista tietoa