Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Sinileväkukintoja havaittu keskimääräistä vähemmän Pohjois-Savossa (Pohjois-Savo)

Sinilevätilanne jatkuu Pohjois-Savossa hyvänä. Viileä pintavesi sekä tuulinen ja sateinen sää vaikuttavat sinileväkukintojen vähäiseen esiintymiseen. Tällä viikolla sinilevää havaittiin Pohjois-Savon 22 viikoittaisesta seurantapaikasta kahdella, lisäksi seurantapaikkojen ulkopuolelta havaintoja tuli kahdelta paikalta.

Heinäkuu alkoi keskimääräisessä sinilevätilanteessa, mutta tämän jälkeen sinileväesiintymiä on ollut selvästi vähemmän kuin leväseurannan aiempina vuosina (1998–2016) keskimäärin.

Heinäkuun aikana viidellä viikoittaisella vakioseurantapaikalla havaittiin sinilevää: Lapinlahden kirkonkylän rannassa Onkivedellä, Kangaslammin kirkonkylän rannassa Haukivedellä, Oravilahdessa, Unnukan Haijanselällä sekä Kallaveden Itkonniemellä. Tällä viikolla havaintoja on tullut kahdelta paikalta – Onkivedeltä ja Unnukan Kalmanlahdelta.

­Onkivedellä sinileväkukinnat ovat kestäneet lähes yhtäjaksoisesti viisi viikkoa, ainoastaan viikolla 30 sinilevää ei havaittu. Muissa vakioseurantapaikoissa sinilevähavainnot ovat olleet tämän kesän ainoat. Sinilevämäärä on ollut kaikissa vakioseurantapaikkojen havainnoissa vähäinen.

Yleisöltä tullut jonkin verran ilmoituksia

Myös seurantapaikkojen ulkopuolelta on tullut sinilevähavaintoja, lähinnä yleisöilmoituksina. Ensimmäiset yleisöhavainnot tulivat heinäkuun ensimmäisellä viikolla: muutama sinilevämäärältään vähäinen havainto Kallavedeltä sekä runsas sinilevähavainto Juurusveden Jynkänlahdelta.

Heinäkuun puolessa välissä tuli viisi sinilevämäärältään vähäistä yleisöhavaintoa muun muassa Rikkavedeltä ja Suvasvedeltä. Viikolla 29 tuli kaksi asiantuntijahavaintoa Siilinjärven Syvä-Kumpusesta ja Aumanalasesta, joista Syvä-Kumpusen havainto oli sinilevämäärältään runsas ja Aumanalasen havainto vähäinen.

Heinäkuun viimeisellä viikolla havaintoja tuli kuudesta paikasta, joissa runsaat esiintymät olivat Syvä-Kumpusessa sekä Toiviaisjärvellä. Sinilevämäärältään vähäisiä havaintoja oli muun muassa Honkajärvellä sekä Etelä-Saikarissa.

Tällä viikolla on tullut kaksi havaintoa runsaista sinileväesiintymisistä Aumanalasessa sekä Syvä-Kumpusessa.

Rikkaveden, Syvä-Kumpusen sekä Aumanalasen sinileväesiintymistä on otettu näytteet lajimääritystä varten. Kaikissa näytteissä valtalajit ovat kuuluneet sinileväsukuun Dolichospermum (ent. Anabaena), ja ne voivat esiintyä myös myrkyllisinä kantoina.

Paikalliset muutokset esiintymissä voivat olla nopeita

Levätilanne voi vaihdella nopeasti järven eri osissa jopa vuorokauden aikana. Leväseuranta- ja tiedotus eivät anna siis täysin kattavaa kuvaa esiintymisistä. Tämän vuoksi oman rannan levätilannetta kannattaa tarkkailla.

Elokuussa ja vielä syyskuussakin sinileväkukintoja voi esiintyä. Tulevien päivien sateet voivat huuhtoa ravinteita vesistöihin ja mikäli säätila muuttuu lämpimäksi ja tyyneksi, sinileväkukinnot ovat mahdollisia.

Tämän kesän vähäisiä sinilevämääriä selittää viileä sää sekä pintavesi. Esimerkiksi Kallaveden Itkonniemellä pintaveden lämpötila oli 2. elokuuta 18,5 astetta, joka on pitkäaikaista keskiarvoa 0,6 astetta viileämpi. Pielaveden Säviällä tämän hetkinen lämpötila, 17,5 astetta, on jopa 1,1 astetta keskiarvoa viileämpi.

Mikäli sinilevää on vedessä selvästi havaittavissa, ei vettä tulisi käyttää löyly-, pesu- eikä talousvetenä eikä syötävien kasvien kasteluvetenä. Tällöin vedessä uimista on myös syytä välttää eikä leväpitoiseen veteen pidä päästää pieniä lapsia eikä kotieläimiä.

Altistuminen sinilevämyrkyille voi aiheuttaa muun muassa pahoinvointia, oksentelua, päänsärkyä, tukkoisuutta, silmien kirvelyä, ihottumaa, kuumeilua tai heikotusta.

Ajankohtaista levätilannetta voi seurata Järviwiki-palvelussa, jonne kansalaiset voivat viedä myös omia levähavaintojaan.

Lisätietoja Pohjois-Savon levätilanteesta ja sen seurannasta:

Pohjois-Savon ELY-keskuksen harjoittelija Maj Rasilainen, p. 0295 016 573


Alueellista tietoa