Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Pyhänselkä-Keminmaan voimajohtohankkeen YVA-menettely käynnistyy (Pohjois-Pohjanmaa)

Fingrid Oyj suunnittelee uutta Muhoksen Pyhänselän ja Keminmaan välistä 400 + 110 kilovoltin voimajohtoyhteyttä. Voimajohtoreitti sijoittuu Muhoksen kunnan, Oulun kaupungin, Iin, Simon ja Keminmaan kuntien alueille. Johtoreitin kokonaispituus on noin 153 km.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nähtävillä 13.11.–12.12.2017 edellä mainittujen kuntien virastoissa sekä Oulun kaupungin Oulu 10 -palvelupisteissä (Torikatu, Oulu ja Yli-Ii) sekä sähköisenä osoitteessa www.ymparisto.fi/pyhanselkakeminmaavoimajohtoyva.

Yleisötilaisuudet Ylikiimingissä, Keminmaassa ja Yli-Iissä

Yleisötilaisuuksissa asiasta ovat kertomassa YVA-yhteysviranomaisen (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus), hankevastaavan (Fingrid Oyj) ja YVA-konsultin (Sito Oy) edustajat. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuuntelemaan ja keskustelemaan.

Tiistai 21.11.2017 klo 18.00 (kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen)
Ylikiiminki, Vesalan koulu, Valpastie 11
Keskiviikko 22.11.2017 klo 18.00 (kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen)
Keminmaa, Kunnanviraston valtuustosali, Kunnantie 3
Torstai 23.11.2017 klo 18.00 (kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen)
Yli-Ii, Kierikkikeskus, Pahkalantie 447

Kannanottojen esittäminen

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Kannanotot tulee toimittaa 12.12.2017 mennessä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai kirjallisena postitse osoitteella PL 86, 90101 OULU. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antaa lausuntonsa arviointiohjelmasta viimeistään 11.1.2018. Lausunto, johon sisältyy yhteenveto arviointiohjelmaan jätetyistä kannanotoista, laitetaan nähtäville edellä mainitulle internetsivulle.

Lisätietoja

Yhteysviranomaisena hankkeessa toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, ylitarkastaja Liisa Kantola, puh.
0295 038 340, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Hankkeesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista vastaa Fingrid Oyj, projektipäällikkö Mika Penttilä, puh. 030 395
5000, etunimi.sukunimi@fingrid.fi
YVA-konsulttina toimii Sito Oy, projektipäällikkö Lauri Erävuori, puh. 020 747 6000, etunimi.sukunimi@sito.fi


Alueellista tietoa