Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 1.12.2017 (Pohjois-Savo)

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,26 m, mikä on 20 cm enemmän kuin ajankohdan pitkäaikais keskiarvo. Kallaveden pinta on samalla tasolla kuin 2 kuukautta sitten, mutta pinta oli 10 alempana kaksi viikkoa sitten. Pinnannousua on myös hillinnyt 2,5 kuukautta jatkunut Naapuskosken padosta aloitettu lisäjuoksutus. Kallaveden pinta on niin korkealla, että juoksutusta pikemmin lisätään kuin lopetetaan lähiaikoina. Tästä on ainakin se seuraus, että jäätilanne tulee olemaan huono Hartikansalon itäpuolisella vesialueella.

Iisalmen reitin pääaltaat Onkivesi ja Porovesi Kiuruvesi on yritetty pitää kesäajan säännöstelykorkeuksien mukaisissa pinnoissa suurilla juoksutuksilla. Välillä on kuitenkin tapahtunut pari nousupiikkiä yli säännöstelyn tavoite tason. Märkään syksyyn on reagoitu pitämällä vedenpinnan tavoitetasot ylärajojen alapuolella, jotta jäisi reagointiaikaa valunnan muutoksiin.  

Varkauden alapuolella likimain Saimaan tasossa oleva Haukivesi on noussut syyskuun matalimmista päivistä 20 cm ja nousu vaikuttaa jatkuvan. Haukiveden pinta on 46 cm ajankohdan keskimääräistä tasoa korkeammalla ja poikkeama kasvaa edelleen, koska pitkäaikaiskeskiarvo on laskeva. Taso näyttäisi kuitenkin pysyvän Saimaan normaalivyöhykkeellä.

Nilsiän reitillä Syvärin ja Vuotjärven säännöstellyt vedenkorkeudet ovat 10 - 20 cm alle säännöstelyrajan ja juoksutukset ovat ajankohtaan nähden suuria. Juojärvi on muutaman sentin ajankohdan keskimääräistä tasoa alempana ja sielläkin lähtövirtaama on ollut keskimääräistä suurempi.  

Rautalammin reitillä Pielaveden, Iisveden, Suonteen, Hankaveden ja Konneveden korkeudet ovat nousseet 5-15 cm ajankohdan keskiarvojen yläpuolelle. Pienin pinnannousu on alimmassa altaassa Konnevedessä ja eri altaiden vedennousu viime aikoina on ollut vaihtelevaa. Tämä lienee osoitus nollan kahtapuolta vaihdelleesta lämpötilasta ja sadannan alueellisista vaihteluista.

Pohjavesihavaintopaikoilla korkeudet ovat nousseet ja vesivarastot ovat täynnä. Isojen järvien pintalämpötilat ovat ajankohdalle tyypillisesti alle 2 °C. Järvien jäätilanne on lumisateiden ja nollan paikkeilla olleiden lämpötilojen vuoksi heikko.

Lisätietoja

Vesitalousasiantuntija Ilkka Maksimainen, Pohjois-Savon elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus, puh 0295 026 823, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


Alueellista tietoa