Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Maaseutuohjelman toteutus syyniin Itä-Suomessa (Itä-Suomi)

Itäsuomalaisen arvioinnin tarkoituksena on selvittää, ovatko kuluvan EU-ohjelmakauden panostukset tuottaneet haluttuja tuloksia. Arvioinnin tulosten pohjalta loppuohjelmakautta tullaan kehittämään oikeaan suuntaan ja samalla pystytään varautumaan uuden ohjelmakauden valmisteluun.

Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukset arvioittavat Maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 toteutuksen ulkopuolisella taholla. Arviointi kattaa ELY-keskusten toteuttamat maatalouden investointi- ja aloitustuet, maaseudun yritysrahoituksen sekä kehittämishankkeet. Lisäksi arvioidaan kuntien yhteistoiminta-alueiden toteuttamat viljelijätukien myöntöprosessit, kertoo yksikön päällikkö Maija Puurunen Etelä-Savon ELY-keskuksesta.

Arvioinnin tavoitteena on selvittää kolmen itäsuomalaisen ELY-keskuksen alueella:

  • Yleisarvio maaseutuohjelman toteutuksesta.
  • Maaseutuohjelman vaikuttavuus ottaen huomioon alueittain käytettävissä olevat resurssit.
  • Alueellisten erityspiirteiden huomioon ottaminen maaseutuohjelman toteutuksessa.
  • Maaseutuohjelman toteutuksen parannus- ja täydennysesitykset ohjelman loppukaudelle sekä painotukset uudelle ohjelmakaudelle.

Maaseutuohjelmalla on suuri alueellinen merkitys

Itäsuomalaisessa maaseutuohjelman toteutuksen arvioinnissa on kyse merkittävästä julkisten varojen käytön tarkastelusta, Maija Puurunen toteaa. Kuluvalla ohjelmakaudella vuosina 2014-2017 on maaseutuohjelmasta myönnetty Itä-Suomessa maatalouden rakennetukiin, yritysrahoitukseen ja kehittämishankkeisiin yhteensä avustusta noin 91 milj. euroa. Lisäksi kuntien yhteistoiminta-alueilla ja ELY-keskuksissa on vuosittain maksettu luonnonhaitta-, ympäristö- yms. viljelijätukia ja -korvauksia esimerkiksi vuonna 2016 yhteensä noin 287 milj. euroa. Vastaavat maaseutuohjelman rahoitus- ja tukimyönnöt ELY-keskuksittain ilmenevät alla olevasta taulukosta.

Alue
Milj.euroa

Maaseudun rakenne-, yritys- ja hanketuet ELY-keskusten kautta vv. 2014-9/2017 Viljelijätuet kuntien yhteistoiminta-alueiden ja ELY-keskusten kautta
v. 2016
Etelä-Savo                     26,1                    58,3
Pohjois-Savo                     32,5                  148,3
Pohjois-Karjala                     32,5                    80,0

 

Arvioinnin tulokset julkaistaan syksyllä 2018

Arvioinnin tavoitteena on, että itäsuomalaisilla ELY-keskuksilla ja kuntien yhteistoiminta-alueilla on mahdollisuus parantaa maaseudun kehittämistoimintaansa entistä asiakaslähtöisemmäksi ja maaseudun tarpeita palvelevaksi. Arvioinnilta odotetaan parannusesityksiä paitsi loppuohjelmakaudelle, myös esityksiä tulevan ohjelmakauden suunnittelussa huomioon otettavaksi. Arvioinnin tulokset ja johtopäätökset raportoidaan koko Itä-Suomea ja erikseen kutakin arvioitavaa ELY-keskusta koskien syyskuun alkuun 2018 mennessä.

Itä-Suomen yhteinen maaseutuohjelman arviointi on väliarviointi, josta on jätetty tarjouspyyntö julkisia hankintoja koskevaan Hilma-järjestelmään. Tarjouspyyntöön odotetaan vastauksia potentiaalisilta arviointikonsortioilta 30.11.2017 mennessä. Arvioijilta edellytetään kokemusta maaseudun kehittämishankkeista ja arviointien teosta sekä itäsuomalaisen elinkeinoelämän tuntemusta. Arviointi tulee tehdä vähintään kolmen asiantuntijan ryhmätyönä.     

Lisätietoja:

Maija Puurunen, Etelä-Savon ELY-keskus, maija.puurunen(at)ely-keskus.fi,  p. 029 502 4074

Juha Kaipiainen, Pohjois-Savon ELY-keskus, juha.kaipiainen(at)ely-keskus.fi, p. 029 502 6692

Pekka Tahvanainen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, pekka.tahvanainen(at)ely-keskus.fi, p.029 502 6107


Alueellista tietoa