Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Leukunjoen virtavesikunnostus Kivijärvellä valmistui (Keski-Suomi)

Joella tehtiin kuluvan vuoden aikana yli viisi kuukautta konetöitä. Virtakutuisten arvokalojen elinolosuhteita saatiin merkittävästi parannettua. Iso merkitys kunnostuksen onnistumisella oli maanomistajilla, sillä koneella liikkumiselle saatiin lupa kaikilta tarvittavilta tahoilta. 

Kunnostusta ovat rahoittaneet suunnitteluvaiheessa Keski-Suomen ELY-keskus sekä toteutusvaiheessa Pohjois-Savon ELY-keskus, Kivijärven kunta, Kivijärven kalastusalue ja Kivijärven osakaskunta.

Kunnostusalueeseen kuuluivat kaikki Iso-Pirttijärven alapuoliset koskialueet Leukunlahteen saakka sekä Leukunpurosta koko Kontunevan alapuolinen alue Haarasuvannolle asti. Yhteensä kunnostettua aluetta kertyi 5 km ja noin 3 hehtaaria. Leukunjoen perattujen koskialueiden reuna-alueet olivat hyvin kivisiä, eikä kiviä tarvinnut koskille muualta juurikaan tuoda. Taimenten tarvitsemaa seulottua kutusoraa tuotiin noin 200 kuutiometriä.

– Nyt kun iso työ virtakutuisten arvokalojen elinolosuhteiden parantamiseksi on tehty, olisi kalanhoidollisia toimenpiteitä syytä tehdä pitkäjänteisesti, jotta arvokalakannat saisivat Leukunjoellakin mahdollisuuden muodostaa elinvoimaisen kannan. Tässä työssä vesialueiden omistajat ovat keskeisessä roolissa, mutta myös kaikkien kalastajien tulisi muistaa, että rasvaevällinen taimen on lain nojalla rauhoitettu kala, Pasi Perämäki ELY-keskuksesta muistuttaa.

Aivan ongelmitta työt eivät edenneet. Kiviset kosket koettelivat kaivinkoneen telastoa ja puut koneen kylkiä. Myös vetinen syksy hankaloitti töitä pitämällä vedenkorkeuksia töiden kannalta ajoittain haitallisen korkealla. Pienen ja lähes järvettömän valuma-alueen johdosta vedet kuitenkin laskivat sateiden jälkeen melko nopeasti, eikä pidempiä taukoja työmaalla jouduttu pitämään.

Lisätietoja:

Ympäristösuunnittelija
Pasi Perämäki
P. 040 822 7140
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


Alueellista tietoa