Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Laihian ja Seinäjoen välisen valtatien kehittämisselvitystyö on valmistunut (Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa)

Etelä Pohjanmaan ELY-keskuksen teettämä selvitystyö valtatien 18 kehittämisestä välillä Laihia – Seinäjoki on valmistunut. Työssä määriteltiin keinot valtatien 18 liikenteen palvelutason parantamiseksi. 
 

Työssä selvitettiin vaiheittain toteutettavat toimenpiteet valtatien parantamiselle, rinnakkaistieverkon kehittämiselle sekä valtatietä 18 risteävän liikenteen olosuhteiden kehittämiselle.  Lopputuloksena syntyi yhteysvälin palvelutason parantamisen tavoitteet, keinot ja vaikutukset, tieinfran kehittämistoimenpiteet eri kulku- ja kuljetusmuodoille sekä toimenpiteiden kehittämispolut. Selvitystyö tehtiin esisuunnitelmatarkkuudella. Työtä rahoitti Liikennevirasto.

Työ käynnistettiin lokakuussa 2016. Selvitystyöhön osallistuivat ELY-keskuksen lisäksi suunnittelualueen kuntien ja maakuntien liittojen edustajat sekä Liikennevirasto.
 

Liikenteen palvelutason analyysi

Selvitystyö käynnistettiin nykytila-analyysillä, jossa hyödynnettiin aiempia selvityksiä, kuten liikennejärjestelmäsuunnitelmia, valtatien 18 aikaisempia selvityksiä ja suunnittelualueen tieverkko- ja yleissuunnitelmia. Tien parantamistarpeet selvitettiin palvelutasolähtöisellä lähestymistavalla, jossa keskityttiin tien käyttäjien ja yhteiskunnan tarpeisiin. Tarpeiden pohjalta laadittiin palvelutasotavoitteet, joita verrattiin nykytilaan palvelutasoanalyysin kautta. Näin selvitettiin tien kehittämisen keskeiset toimenpidetarpeet.
 

Tien kehittämislinjaus ja toimenpiteet

Palvelutasoanalyysin pohjalta laadittiin kehittämislinjaus valtatien 18 tulevaisuudesta. Kehittämislinjauksen tueksi laadittiin valtatien ja sitä ympäröivän seudun visio vuodelle 2040, joka toimii toimenpiteiden suunnan antajana. Visiossa luotiin asiantuntijanäkemykseen perustuva hahmotelma seudun tulevaisuuden kehityksestä ja miten se heijastuu valtatielle 18. Linjauksessa painotettiin liikennejärjestelmän kehittämistä osana maankäytön ja koko kehityskäytävän vaikutusalueen muuta kehittämistä sekä keskeisten liikkumis- ja kuljetustarpeiden hoitamista asetettujen tavoitteiden mukaisesti.
 

Vision ja kehittämislinjauksen pohjalta laadittiin toimenpideohjelma:

Toimenpiteet vaiheessa 1:

Välillä Laihia – Tervajoki:

 • Päällystetty ja opastettu pyöräily-yhteys Vedenojantielle välillä Laihia (Alhontie)–Vedenoja
 • Tilusjärjestelyjä Aitomäen kohdalla
 • Vähänkyrön nykyisen eritasoliittymän liittymiskaistat
 • Tervajoen taajaman joukkoliikenteen liityntäpaikka ja rautatieaseman yhteyksien parantaminen

Välillä Tervajoki – Isokyrö:

 • Tervajoen aseman pysäköintialueen parannus
 • Tilusjärjestelyjä välillä Kylkkälä-Hevonkoski

Välillä Isokyrö – Ylistaro:

 • Liittymäjärjestelyt välillä Isokyrö–Valtaala: Napuen ja Valtaalan liittymien porrastukset. Sisältää liittymien katkaisuja sekä tie- ja tilusjärjestelyjä
 • Valtaalan liittymän joukkoliikenteen liityntäpaikka
 • Tilusjärjestelyjä välillä Valtaala–Torkkola
 • Liittymäjärjestelyt välillä Isokylä–Pelmaa
 • Pelmaan tasoliittymän rakentaminen tiesuunnitelman mukaisesti

Välillä Ylistaro – Seinäjoki:

 • Liittymä- ja tiejärjestelyt välillä Ylistaro–Kainasto. Sisältää liittymien katkaisuja ja tiejärjestelyjä.
 • Tilusjärjestelyjä välillä Kainasto–Kiikku
 • Ohituskaistat välillä Välimaantie - mt 7033 Kitinojantie
 • Tien leventäminen väleillä Perälänpää-ohituskaistat ja ohituskaistat-Kiikku
 • Välimaantien väistötila
   

Jatkosuunnitelmat

Työssä esitetyillä toimenpiteillä saadaan korjattua palvelutasoanalyysissä tunnistetut keskeisimmät palvelutasopuutteet, joita ovat nopean ja hitaan liikenteen sekottuminen, liikenneturvallisuus,  liittymien suuri määrä sekä joukkoliikenteen palvelutaso. Kehittämisselvityksessä esitettyjä ensimmäisen vaiheen toimenpiteitä tarkennetaan yksityiskohtaisemmilla suunnitelmilla. Toimenpiteiden tarkempaan suunnittelun aloittamiseen on haettu  rahoitusta vuodelle 2020. Esitettyjen ensimmäisen vaiheen  toimenpiteiden rahoituksen kustannusjaosta tullaan sopimaan myöhemmin.

Laihia–Seinäjoki -kehittämisselvitys - Valtatien 18 palvelutasoanalyysi ja parantamistoimenpiteet (pdf 31.78Mt, Doria.fi)

Lisätietoja

Eeva Kopposela
Johtava liikennejärjestelmäasiantuntija
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Puh. 0295 027 727

Tenho Aarnikko
Sito Oy
Puh. 0400 628 705

 


Alueellista tietoa