Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Kuotes- ja Putulanjärvien säännöstely muuttuu ja järvien rantoja kunnostetaan (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on saanut Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta luvan muuttaa Kuotes- ja Putulanjärvien säännöstelyä niin, että järviä voidaan myös vähälumisina talvina säännöstellä järkevästi. Il-mastonmuutokseen sopeutumisen myötä järviin ei tarvitse enää jatkossa tehdä nykyisen suuruista kevätkuoppaa, jos kevään sulamisvesien määrä ei sitä edellytä. Vähä-Allasjärvenojaan rakennettavalla pohjapadolla pystytään lisäämään tulovirtaamaa Kuotes- ja Putulanjärveen.

Kuotes- ja Putulanjärvi sijaitsevat Alavuden Niinimaalla ja kuuluvat Nurmonjoen säännösteltyihin latvajärviin. Järviä säännöstellään tulvien vähentämiseksi ja niiden säännöstelystä vastaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

Säännöstelyn muutoksen lisäksi uusi lupa mahdollistaa myös rannanomistajien rantojen omakustanteiset ruoppaukset. Ennen ruoppauksia järvien vedenpintaa lasketaan väliaikaisesti säännöstelyn alarajan alle, jotta ruoppaukset voidaan tehdä pääosin kuivatyönä. Väliaikaisen vedenlaskun varmistamiseksi Putulanjärvessä Välijoen suistoon on tarkoitus kaivaa väylä, joka toimii samalla myös laskeutusaltaana. Myös Kuotesjärven luusuaan kaivetaan laskeutusallas, jolla vähennetään kiintoaineen pääsyä alapuoliseen vesistöön.

Kunnostustyöt pyritään aloittamaan huhti-toukokuussa 2018 laskeutusaltaan ja Kuotesjärven suiston väylän kaivulla. Seuraavana syksynä on tarkoitus toteuttaa järvien väliaikainen vedenpinnan lasku talven ajaksi, jolloin rannanomistajat voivat toteuttaa rantojensa ruoppaamisen. Ruoppauksia vältetään viitasammakoiden lisääntymis- ja levähdysalueilla.

Lisätietoja:

Kuotes- ja Putulanjärven järvitoimikunta:

  • Hannu Erkkilä, puh. 040 564 3328, hannu.erkkila@veo.fi

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus:

  • Vesitaloussuunnittelija Jenni Mäkelä, puh. 0295 027 880, jenni.makela@ely-keskus.fi
  • Ryhmäpäällikkö Sari Yli-Mannila, puh. 0295 027 962, sari.yli-mannila@ely-keskus.fi

Alueellista tietoa