Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Kiertoliittymä kantatielle 73, Kevätniemen liittymän kohdalle, on valmistunut (Pohjois-Karjala)

Lieksaan, kantatien 73 (Kevätniementie) ja maantien 524 (Pankajärventie) liittymien kohdalle, on valmistunut kiertoliittymä. Uusi kiertoliittymä kevyen liikenteen väylineen parantaa liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta alueella.

Maanteiden 73, 524 ja 15868 nelihaarainen liittymä on parannettu kiertoliittymäksi, jonka halkaisija on 30 metriä. Kiertotila liittymässä on 7,5 metrin levyinen. Se koostuu päällystetystä 6,0 metrin ajoradasta sekä 1,5 metrin kiertotilan kavennusosasta. Kavennusosa on kivetty alue, joka mahdollistaa ajoneuvoliikenteen tarvittaessa.

Kiertoliittymän tulosuunnat on varustettu reunakivellisillä ja kivetyillä saarekkeilla, jotka ohjaavat ja jäsentävät ajoneuvoliikennettä. Kiertoliittymän sisäosaan on istutettu matalaa pensasta, lisäksi on asennettu kiveyksiä. Puuistutuksilla/valaisinpollareilla tehostetaan liittymän havaittavuutta.

Erikoiskuljetukset on huomioitu siten, että kiertoliittymän sisäosa on tehty matalana ja puut sekä valaisinpollarit on sijoitettu riittävän kauaksi ympyrän reunaosilta. Reunakivet on tehty madallettuina kiertotilassa ja liittymäsaarekkeiden päissä.

Tiealueita on liittymäalueella levennetty lähinnä kiertoliittymää ympäröivien uusien kevyen liikenteen väylien vuoksi. Erilliset kevyen liikenteen väylät on rakennettu Kevätniementielle ja Pankajärventielle kiertoliittymästä Leinikintielle saakka.

Hankkeen kokonaiskustannukset olivat noin 0,860 milj. euroa. Hanke toteutettiin Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Lieksan kaupungin rahoituksella.

Urakoitsijana hankkeella toimi Savon Kuljetus Oy.

Nurmeksen Vinkerrannan ratasillan alikulkukorkeutta kasvatettiin

Kiertoliittymän urakan yhteydessä kasvatettiin Vinkerrannan ratasillan alikulkukorkeutta kantatiellä 75, Nurmeksessa. Sillan alikulkukorkeus oli aikaisemmin 4,5 metriä ja se nostettiin nyt 5 metriin kantatien tasausta laskemalla. Alueen kuivatuksen parantamiseksi rakennettiin pumppaamo. Työn toteutuneet kustannukset olivat noin 390 000 euroa. Hanke toteutettiin Pohjois-Savon ELY-keskuksen rahoituksella.

Lisätietoja

ELY-keskus
projektipäällikkö Kari Leinonen, puh. 0295 026 739

Urakoitsija Savon Kuljetus Oy
työmaapäällikkö Esa Hottinen 044 727 2556


Alueellista tietoa