Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Karanojan lämpölaitoksen rakentamista ja jätteenkäsittelyalueen toimintojen laajentamista koskeva YVA etenee (Kanta-Häme)

Kiertokapula Oy:n ja Kestopuuteollisuus ry:n Hämeenlinnan Karanojan jätteidenkäsittelyalueelle suunniteltua lämpölaitoksen rakentamista ja nykyisten toimintojen laajentamista koskeva arviointimenettely on edennyt seuraavaan vaiheeseen, sillä hankkeesta vastaavat ovat nyt toimittaneet hanketta koskevan arviointiselostuksen Hämeen ELY-keskukseen. YVA-arviointiselostukseen hankkeesta vastaavat ovat koonneet hanketta ja sen arvioituja ympäristövaikutuksia koskevat tiedot. Hanketta ja selostusta esitellään tiistaina 14.11.2017 klo 18 alkaen 2017 Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksen Visamäen auditoriossa A klo 18.00 alkaen (kahvitarjoilu alkaa Lounasravintola Kyökin tiloissa klo 17.30), osoite Vankanlähde 9, 13100 Hämeenlinna.

Hankkeella on seuraavat vaihtoehdot:

VE 0: Lämpölaitosta eikä Karanojan alueen uusia toimintoja toteuteta eikä menettelyssä mukana oleville hankealueille tuoda uusia toimintoja. Arvioitavat kohteet jätetään rakentamatta.

VE 1, joka pitää sisällään arvioitavat toiminnat (a–c). Vaikutusten arvioinnissa on arvioitu toimintojen vaikutukset erikseen sekä niiden kumulatiivinen yhteisvaikutus (d).

a) Karanojan alueelle rakennetaan lämpölaitos, jonka polttoaineena käytetään kyllästettyä puuta

b) Karanojan alueelle toteutetaan kyllästetyn ja muun käsitellyn puun käsittely ja varastointi sekä vaarallisen jätteen vastaanotto ja loppusijoitus

c) Karanojan alueelle toteutetaan maanvastaanotto ja maapankkitoiminta sekä nykyisten toimintojen laajentuminen ja osittain siirtyminen laajennusalueelle

d) edellä mainittujen toimintojen yhteisvaikutus

Kukin vaihtoehto voidaan toteuttaa riippumatta muiden vaihtoehtojen toteutumisesta.

 

YVA-menettelyssä on arvioitu mm. hankkeen vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön, liikenteeseen, maisema- ja kulttuuriympäristöön, luontoon ja luonnonsuojeluun sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen. Karanojan alueen toimintoja on YVA-menettelyn edetessä arvioitu melumallinnuksen avulla ja ilmanlaatua päästöjen leviämismallin avulla. Arvioinnissa on selvitetty myös esitettyjen toimintojen aiheuttamia mahdollisia riski- ja häiriötilanteita sekä niiden lieventämiskeinoja.

YVA-arviointiselostus on nähtävillä 13.11.2017–10.1.2018 Hämeenlinnassa palvelupiste Kastellissa, Raatihuoneenkatu 11, ja Janakkalan kunnanvirastossa, Juttilantie 1. YVA-selostus on nähtävillä myös Hämeenlinnan kaupunginkirjastossa, Lukiokatu 2, ja Janakkalan pääkirjastossa, Koulutie 2 A. Arviointiselostus tulee myös sähköisesti ympäristöhallinnon verkkosivuille, www.ymparisto.fi/karanojanYVA.

 

Lausunnot ja mielipiteet ja YVA-selostuksesta ELY-keskus pyytää 10.1.2018 mennessä.

 

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija Markku Paananen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 167

Tiedotus

Kirsi Elomaa, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 037

 


Alueellista tietoa