Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

ELY-keskus on antanut lausuntonsa Kanteleen Voima Oy:n Haapaveden biojalostamohankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista (Pohjois-Pohjanmaa)

Suunnitteilla on kapasiteetiltaan noin 65 000 tonnia bioetanolia tai vaihtoehtoisesti 130 000 tonnia bioöljyä tuottavan biojalostamon rakentaminen Haapaveden Eskolanniemeen Kanteleen Voima Oy:n olemassa olevan voimalaitoksen yhteyteen. Biojalostamo käyttää raaka-aineenaan metsäraaka-aineita, sahateollisuuden sivutuotteita ja kierrätyspuuta. Hankkeen tarkoituksena on myös biojalostamolla syntyvien sivuvirtojen hyödyntäminen ja Haapaveden voimalaitoksen polttoainepohjan muuttaminen turvepainotteisesta puupainotteiseen polttoaineseokseen.

Hankkeeseen liittyen on ollut käynnissä lakisääteinen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA). Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on hankkeessa YVA-lain mukainen yhteysviranomainen. Ympäristövaikutusten arviointiselostus on ollut nähtävillä 16.8.-13.10.2017. Yhteysviranomaiselle on toimitettu arviointiselostuksesta 11 lausuntoa.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on yhteysviranomaisena antanut lausunnon arviointiselostuksesta 15.12.2017. ELY-keskuksen lausunnossa todetaan, että Kanteleen Voima Oy:n tekemä ympäristövaikutusten arviointiselostus täyttää ympäristövaikutusten arvioinnille asetetut vaatimukset. Mikäli hanke etenee lupavaiheeseen, arviointia on täydennettävä ELY-keskuksen lausunnossa todettujen puutteiden osalta. Puutteita on mm. hajun leviämisen selvittämiseen ja jäähdytysvesien Haapajärveen ja Pyhäjokeen aiheuttamien vaikutusten selvittämiseen liittyen. ELY-keskuksen lausunto arviointiselostuksesta päättää lakisääteisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn.

Lisätietoa ympäristöarvioinnista löytyy hankkeen YVA-sivulta osoitteesta www.ymparisto.fi/kanteleenvoimaoybiojalostamoYVA.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Heli Törttö, p. 0295 038 429, heli.tortto(at)ely-keskus.fi
Johtaja Jonas Liimatta, p. 0295 038 494, jonas.liimatta(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa