Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Vesistöjen levähaitat Kainuussa 2016 (Kainuu)

Kesällä 2016 levähaittoja esiintyi selvästi vähemmän aikaisempiin vuosiin verrattuna. Alkukesän viileät ja sateiset säät hillitsivät kukintoja. Loppukesästä esiintyi tuulettomia ja lämpimiä jaksoja, jolloin leväkukintoja oli vesistöissä ympäri Kainuuta. Reaaliaikaisen levähaittaseurannan käynnistys on vaikuttanut näytteiden määrään vuodesta 1998 lähtien. Kesällä 2016 ympäristökeskukseen tuli 22 levähaittailmoitusta 17 paikasta. Nämä kaikki ilmoitukset olivat sinilevien aiheuttamia.

Kesällä 2016 Kainuun alueella sinileväkukintojen pääaiheuttajia olivat laji Anabaena lemmermannii, Woronichinia naegeliana ja Aphanizomenon -suku. Nämä kaikki edellä mainitut lajit voivat muodostaa myös myrkyllisiä kukintoja. Kesällä 2016 ei levänäytteistä testattu niiden myrkyllisyyttä. On kuitenkin muistettava, että sama levälaji voi olla toisessa kukinnassa myrkyllinen ja toisessa taas myrkytön. Edelleen samassa kukinnassa tänään myrkytön kukinta voi olla huomenna myrkyllinen. Silmämääräisesti tai mikroskopoimalla myrkyllisyyttä ei voida päätellä. Viherlevistä ei tullut yhtään levähaittailmoitusta.

Heinä-elokuulla oli sateisesta kesästä johtuen jonkin verran kuusen suopursuruosteen sieni-itiölauttoja ympäri Kainuulaisia vesistöjä. Tämä näkyi myös kuusten uusien vuosikasvainten värjäytymisenä oranssinruskeaksi. Koivun ruostetta esiintyi ympäri Kainuuta, joka värjäsi koivun lehdet kellanruskeaksi loppukesästä. Suopursuruoste ja koivun ruoste eivät ole myrkyllisiä ja se on yleensä vain esteettinen haitta vesistöissä, eikä sillä ole kytköstä vesistöjen kuormitukseen. Sieni-itiöt leijailevat vesistöjen pinnalle tuulen mukana ja painuvat muutaman viikon jälkeen pohjasedimenttiin.

Reaaliaikaisessa levähaittaseurannassa on ollut Kainuussa mukana 26 kohdetta. Erittäin runsaasti havaittiin levää kesällä 2016 Suomussalmen Korpijärvessä. Runsaita kukintoja esiintyi Suomussalmen Ruokojärvessä; Kuhmon Haatajanjärvessä ja Syvä Tervajärvessä sekä Vaalan Rokuanjärvessä. Havaittavia kukintoja esiintyi 7 kohteessa eli Kuhmon Iso Sintiössä; Kajaanin Sokajärvessä, Paltaniemellä, Jormuanlahdessa ja Nuasjärven Karankalahdessa; Suomussalmen Jumalisjärven pohjoisosassa ja Kuivajärvessä. Havaintokohteista neljässätoista ei esiintynyt lainkaan kukintaa kesällä 2016. Reaaliaikainen levähaittaseuranta oli käynnissä kesäkuun alusta syyskuun loppuun ja sitä on tarkoitus jatkaa ensi vuonna samassa laajuudessa. Viimeisellä havaintoviikolla oli muutamassa kohteessa vielä alkavia kukintoja.

Mikäli lämpimät syyssäät jatkuvat, voi sinileväkukintoja edelleenkin esiintyä kainuulaisissa vesistöissä.

Lisätietoja

Suunnittelija Reima Leinonen, Kainuun ympäristökeskus, puh. 0295 023 799

Yksikön päällikkö Sari Myllyoja, Kainuun ympäristökeskus, puh 029 502 3833

 


Alueellista tietoa