Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Kainuun ELY-keskus hankki Ristijärven Saukkovaaralta huomattavan suojelukokonaisuuden (Kainuu)

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tehnyt kiinteistökaupat Ristijärven kunnan alueella sijaitsevasta kolmen kiinteistön kokonaisuudesta Saukkovaaralla. Kahdesta erillisestä alueesta koostuvan kohteen yhteispinta-ala on noin 240 hehtaaria. Suojelualuekokonaisuus on pääosin luonnontilaista hakkaamatonta yli 120 vuotta vanhaa metsikköä, johon kuuluu ojittamattomia korpia, nevoja ja rämeitä.

Kiinteistökaupat tehtiin Ympäristöministeriön valtuutuksella, koska kauppahinta (noin 1,1 miljoonaa euroa) ylitti ELY-keskuksille annetun valtuutusrajan. Kiinteistöjen hankinnalla toteutetaan vapaaehtoisuuteen perustuvaa metsiensuojeluohjelmaa eli METSO-ohjelmaa valtion luonnonsuojelutarkoituksiin. Hankintaan sisältyy myös vapaaehtoisuuteen perustuvia soidensuojeluohjelmaesityksen alueita.

Saukkovaaran suojelualueet sijaitsevat vaarajaksoalueella ja ne täyttävät METSO-ohjelman ensimmäisen luokan kriteerit. Lajistollisesti monipuolinen vanhan metsän kohde sisältää muun muassa puronnotkoja, reheviä kosteita juotteja ja korpikuvioita. Runsaimmat luonnontilaiset suoluontotyypit ovat lyhytkorsineva, korpiräme ja lehtokorpi.

Saukkovaaran suojelukokonaisuus ei asetu Ristijärven kunnassa sijaitsevan hiihtokeskuksen alueelle, joka tunnetaan myös nimellä Saukkovaaran rinteet.

- Kohde on luonnonsuojelullisesti merkittävä yksityismetsäomistajien tarjoama vanhan metsän alue ja suojelukokonaisuus. Kohteella on UKK-reitti ja muita virkistyskäyttöön tarkoitettuja polkuja. Vaara on erinomainen sienestys- ja marjastuskohde sekä linturetkikohde monipuolisen vanhan metsän lintulajiston ansiosta, kertoo Kainuun ELY-keskuksen ylitarkastaja Marja Manninen.

Ympäristöministeriö on vastuussa luonnonsuojeluohjelmista, jotka turvaavat merkittäviä luontoarvoja. Valtaosa suojelualueista sijaitsee valtion mailla, ja niitä hoitaa Metsähallitus. Soidensuojelun täydennysohjelman tavoitteena on parantaa soiden tilaa, johon kuuluvat myös Saukkovaaran lievesuot. Vanhojen metsien suojelu on tärkeää luonnon monimuotoisuuden säilymiselle.

Yhteystiedot: Ylitarkastaja Marja Manninen 0295 023 813, Kainuun ELY-keskus

Kartta: Saukkovaaran suojelukohteet


Alueellista tietoa