Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Työttömyys kasvoi lokakuussa aikaisempia kuukausia vähemmän (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimiston) alueen kunnissa oli lokakuun lopussa lomautetut mukaan lukien noin 26 980 työtöntä työnhakijaa. Työttömien määrä kasvoi vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna aikaisempia kuukausia selvästi vähemmän eli 740:llä. Työttömyyden nousua rajoittivat mm. työvoiman jatkunut kysyntä erityisasiantuntijoiden ammattialoilla sekä palveluissa olevien määrän kasvu syyskuuhun verrattuna. Työttömiä oli kuitenkin 210 enemmän kuin syyskuun lopussa. Tiedot ilmenevät Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lokakuun työllisyyskatsauksesta.

Lomautettuna oli lokakuun lopussa 1 820 henkilöä, mikä on noin 300 vähemmän kuin vuosi sitten. Syyskuusta lomautettujen määrä sen sijaan nousi 220 henkilöllä. Lyhennettyä työviikkoa käytettiin enemmän kuin vuosi sitten. Lyhennetyllä työviikolla oli lokakuun lopussa 660 ja vuosi sitten 480 työntekijää.

Nuoria, alle 25-vuotiaita, työttömiä työnhakijoita oli 4 530, mikä on 240 enemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa. Syyskuuhun verrattuna nuorten työttömien määrä laski 80:llä. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 8 420, mikä on 220 enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Työttömyyden kasvu hellitti jonkin verran molemmissa ikäryhmissä.

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 7 990. Pitkäaikaistyöttömien määrä oli noin 1 170 henkilöä korkeampi kuin vuosi sitten.

Uusien avoimien työpaikkojen määrä nousi vuodentakaisesta 170:llä

Lokakuun aikana TE-toimistossa oli avoinna kaikkiaan 3 950 työpaikkaa. Uusia, lokakuun aikana avautuneita, paikkoja oli 2 230, mikä on 100 paikkaa vähemmän kuin syyskuussa. Työpaikkojen määrä kasvoi viime vuoden lokakuusta mm. ammattiryhmissä teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät, teollisuustuotteiden kokoonpanijat, rakennustyöntekijät, asiakaspalvelutyöntekijät sekä myyjät ja kauppiaat. Uusien työpaikkojen määrä oli noin 170 suurempi kuin vuosi sitten.

Työllistymistä edistävissä palveluissa olevien määrä nousi 9 250:een

Työ- ja elinkeinohallinnon työllistymistä edistävien palvelujen piirissä oli lokakuun lopussa 9 250 työnhakijaa. Määrä nousi syyskuusta 330:llä. Viime vuoden lokakuuhun verrattuna palveluissa oli nyt 1 360 henkilöä vähemmän. Palveluissa olevien määrät olivat lokakuussa suurimpia omaehtoisessa opiskelussa (3 090), kuntouttavassa työtoiminnassa (1 870), työvoimakoulutuksessa (1 510) ja palkkatuetussa työssä/työharjoittelussa (1 315).

Työttömyysaste laski vuodentakaiseen verrattuna 11 kunnassa

Pohjois-Pohjanmaalla työttömien osuus työvoimasta oli lokakuun lopussa 14,6 %. Vuosi sitten osuus oli 14,3 % ja se laski yhdessätoista kunnassa. Työttömyysaste laski syyskuusta lokakuuhun seitsemässä kunnassa ja oli alle 10 prosenttia neljässä kunnassa. Alueittain työttömyysasteet olivat matalimmat Reisjärvellä 8,1 %, Merijärvellä 8,9 %, Limingassa 9,5 % ja Pyhäjoella 9,7 %.   Yli 16 prosenttia eli korkeimmat työttömyysasteet olivat lokakuun lopussa Pudasjärvellä 18,2 %, Taivalkoskella 18,2 %, Iissä 17,2 % ja Oulussa 16,2 %.

Kuukausittain julkaistavan Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsauksen tietolähteenä käytetään Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoja. Katsaus sisältää tietoja myös kunnittain. Maakuntatasoista ja kansainvälisesti vertailukelpoista työttömyystietoa voi tarkastella Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta.

Lisätietoja työllisyyskatsauksesta antavat:

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Elinkeinot, työvoima ja osaaminen-vastuualue:
Johtaja Leila Helaakoski, p. 0295 038 051, 044 436 8001
Asiantuntija Jarkko Pietilä, p. 0295 038 116, 040 673 9472
Tutkimussihteeri Helena Suvanto (tilastot), p. 0295 038 235, 050 390 2364

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto:
Johtaja Maire Mäki, p. 0295 038 102, 044 436 8200
Palvelujohtaja Pirjo Juntunen (Työnvälitys ja yrityspalvelut), p. 0295 056 596, 050 396 2306
Palvelujohtaja Marita Rimpeläinen-Karvonen (Tuetun työllistymisen palvelut), p. 0295 056 713, 050 396 2325
Palvelujohtaja Mari Tuomikoski (Osaaminen ja kehittämispalvelut), p. 0295 038 143, 044 436 8211

Seuraava tiedote ilmestyy tiistaina 22.12.2015
Lähde: työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastot


Alueellista tietoa