Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Oulun kohdan pääteiden häiriötiedotusjärjestelmä otetaan käyttöön (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on rakentanut Oulun kohdan pääteille sähköisen tiedotusjärjestelmän, jolla kerrotaan merkittävistä tieliikenteen häiriöistä. Järjestelmä koostuu 9 muuttuvan varoitusmerkin ja tiedotusopasteen yhdistelmäopasteesta, joita ohjataan Liikenneviraston tieliikennekeskuksesta. Järjestelmän osittainen käyttöönotto tapahtuu maanantaina 9.11.2015.

Opasteiden sijainnit on suunniteltu siten, että niillä tavoitetaan tärkeimmät Ouluun saapuvat ja Oulusta lähtevät liikennevirrat. Opasteista kaksi on asennettu etelässä valtateille 4 ja 8 Haaransillan kohdalle, kaksi valtatien 4 moottoritiejaksolle ja yksi pohjoisessa Iin Räinänperälle. Lisäksi kaksi opastetta on pystytetty sekä valtatielle 20 (Kuusamontie) että valtatielle 22 (Kainuuntie).

Opasteilla varoitetaan ja kerrotaan tiestöllä olevista häiriöistä, kuten onnettomuuksista, tietöistä, tiellä olevasta esteestä, jonoutuvasta liikenteestä ja liukkaasta kelistä.

Opasteiden vaikutusalueella liikennemäärät ovat suuria ja liikennehäiriöt yleisiä. Valtatiellä 4 Oulun kohdalla liikennemäärä on suurimmillaan yli 60 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Järjestelmän kattamilla tiejaksoilla on tapahtunut viime vuosina keskimäärin 120 onnettomuutta vuodessa, joista joka viides on johtanut henkilövahinkoon ja joka kuudes ajokaistan, ajoradan tai koko tien tilapäiseen sulkemiseen.

Järjestelmän toteutus on ollut aikataulullisesti sidottu Liikenneviraston laajaan tieliikennekeskuksen valvomouudistukseen, mistä syystä sen käyttöönotto tapahtuu hieman suunniteltua suppeampana. Tienkäyttäjille järjestelmän toiminta näkyy aivan normaalisti muutoin, mutta alkuvaiheessa häiriöviestien informaatiosisältö on suunniteltua suppeampi ja lisäksi opasteet ovat pimeänä silloin, kun niiden vaikutusalueella ei ole voimassa olevia liikennehäiriöitä. Kevään 2016 aikana häiriöviestien sisältöä laajennetaan ja opasteet alkavat näyttämään tien ja ilman lämpötilatietoa silloin, kun niissä ei esitetä häiriöviestejä.

Häiriötiedotusjärjestelmän rakennustyö ja testaukset ovat valmistuneet aikataulussaan ja järjestelmä on läpäissyt käyttöönottotarkastuksen. Järjestelmän osittainen käyttöönotto tapahtuu maanantaina 9.11.2015.

Toteutettava järjestelmä on osa Oulun seudulle suunniteltua laajaa, yli 140 sähköistä tienvarsiopastetta kattavaa liikenteenhallinnan kokonaisuutta.
 

Lisätietoja antavat:

Jani Huttula, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 038 246, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Tuomas Komulainen, Liikennevirasto, Oulun tieliikennekeskus, puh. 040 1622 450, etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi


Alueellista tietoa