Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Närpiönjoen tulvakartoitukset alkavat (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Närpiönjoen tulvariskit kartoitetaan joen alaosalta Kivi- ja Levalammen tekojärveen saakka. Närpiön kaupungin alueella tulvakartoitus tehdään Närpiön kaupungin ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus yhteistyönä. Kartoitus antaa hyvät pohjatiedot muun muassa alueen maankäytön suunnitteluun. Tulvakartoituksesta Kurikan kaupungin puolelle Kivi- ja Levalammen tekojärveen saakka vastaa ELY-keskus. Tältä osin kartoituksen tietoja tarvitaan meneillään olevassa Kivi- ja Levalammen valuma-alueen muutosten suunnittelussa. ELY-keskushan on laatimassa suunnitelmaa Kivi- ja Levalammen tekojärveen aikoinaan käännettyjen vesien osittaisesta palauttamisesta entisiin uomiin. 

Tulvavaara- ja tulvariskikarttojen laatimista varten Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on kilpailuttanut Närpiönjoen pohjan geometrian mittaamisen Pirttikylään saakka ja virtausmallin laatimisen Kivi- ja Levalammen tekojärveen saakka. Työn toteuttajaksi on valittu Ympäristötekniikan insinööritoimisto Jami Aho. Virtausmallinnuksen ja Maanmittauslaitoksen maaston korkeusaineiston perusteella voidaan arvioida tulvan leviäminen tulvaherkillä alueilla. ELY-keskus vastaa jokiuoman muotojen kartoituksesta Närvijoen alueella ja tältä osin työt on aloitettu. Tulvakartoitukset pyritään saamaan valmiiksi vuoden 2016 loppuun mennessä.

Närpiönjoen alueella on sattunut useita uhkaavia tulvatilanteita. Esimerkiksi marraskuussa 2014 rankkasadetulvat nostivat joen virtaamaa erittäin nopeasti. Tulvavedet peittivät alleen peltoalueita, katkoivat teitä ja Närpiön keskustan alapuolella sijaitseva Finbyn kävelysilta lähti tulvavesien mukaan. Lisäksi jääpadot ovat aiheuttaneet ongelmia mm. Pirttikylän ja Ylimarkun alueilla. Tulvariskien alustavassa arvioinnissa vuonna 2011 Närpiön keskustaajama tunnistettiin tulvariskialueeksi, jolle suositeltiin tehtäväksi tarkempia tulvakartoituksia.

Lisätietoja:    

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus:

Närpiön kaupunki:                    

  • Tekninen johtaja Edd Grahn, puh. 0500 560851

Närpiönjoen tulvakartoitettava alue.


Alueellista tietoa